Menu

Duyurular > 2014 > Aralık Duyuruları

Türk-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanmasına Dair Milletlerarası Anlaşma Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/713-535= 31/12/2014

Detay

Denetim ve Belgelendirme İşlemleri Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/700-526=31/12/2014

Detay

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/41] Sayılı Kararı

SİRKÜLER NO: 10,5 / 712-539 = 30/12/2014

Detay

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) Hk.

  SİRKÜLER NO: 10.3/711-538= 30/12/2014

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) Hk.

  SİRKÜLER NO: 10.3/710-537= 30/12/2014

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4339’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443) Hk.

  SİRKÜLER NO: 10.5/709-536= 30/12/2014

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) Hk.

  SİRKÜLER NO: 10.3/707-534 = 30/12/2014

Detay

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) Hk.

  SİRKÜLER NO: 10.3/706-533= 30/12/2014

Detay

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Hk.

  SİRKÜLER NO: 10.5/705-532= 30/12/2014

Detay

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına ilişkin Tebliğ Hk.

  SİRKÜLER NO: 20.2  / 704-531= 30/12/2014

Detay

"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Endüstri Bölgelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanm

SİRKÜLER NO: 23.1/702-528= 29/12/2014

Detay

"Kongo" Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/701-527= 29/12/2014

Detay

Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler

SİRKÜLER NO: 1.2 / 699-525 = 29/12/2014

Detay

Denizcilik Çalışma Grubu

SİRKÜLER NO: 23.1/ 698-524   = 29/12/2014

Detay

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/696-523 29/12/2014

Detay

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.

SİRKÜLER NO: 11.4/695-522= 29/12/2014

Detay

Yeni Yıl Mesajı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 703-530  = 30/12/2014

Detay

MT AQUA HERCULES isimli Ro-Ro yolcu Gemisinin T.C. İskenderun 1.İcra Dairesi Tarafından Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 694-521   = 27/12/2014

Detay

MARPOL 73/78 Ek IV Uygunluk Belgelerinin Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Sertifikası (ISPP) ile Değiştirilmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 20.3  / 693-520   = 26/12/2014

Detay

Denizcilik Çalışma Grubu Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/ 691-518   = 26/12/2014

Detay

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 690-517  = 26/12/2014

Detay

2014/273 Sayılı Uygulama Talimatı Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 686-516   = 25/12/2014

Detay

Kükürt ECA’ları - %0.1 Kükürt İçerikli Yakıt Sağlanamaması Raporlarına ait Şablon Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 685-515   = 25/12/2014

Detay

“Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ”

SİRKÜLER NO: 11.5 / 684-514   = 25/12/2014

Detay

TCDD Haydarpaşa Limanı Yılbaşı Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4/ 692-519 = 26/12/2014

Detay

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) Hk.

SİRKÜLER NO: 10.5 / 680-510   = 23/12/2014

Detay

2015 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER NO: 18.4 / 683-513   = 24/12/2014

Detay

“Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik” hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 681-511 = 23/12/2014

Detay

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 - 679/509   = 23/12/2014

Detay

“2014/10 Sayılı Karar ” Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 674-504 = 23/12/2014

Detay