Menu

Duyurular


"Kongo" Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/701-527= 29/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 29.12.2014 tarih ve 5401-882/ 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi Yazı İle;
 
 "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.12.2014 tarihli ve 24328 sayılı yazısına atfen;
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen; Eşbaşkanlığını Başbakan Yardımcısı Sayın Numan KURTULMUŞ tarafından yapılan Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) II. Dönem Toplantısının 2015 yılı Ocak ayının ilk yarısında Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, anılan toplantıda Kongo ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların (Kongo ile ülkemiz arasındaki işbirliği imkanları, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri vb.) Birliklerine gönderilmesi istenmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinin en geç 30 Aralık 2014 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr, Faks: 0312 2182209) iletilmesi hususunun bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz."
 
denilmektedir.
 
 
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Ek: İlgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz