Menu

Duyurular


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) Hk.

 
SİRKÜLER NO: 10.3/710-537= 30/12/2014
 


Maliye Bakanlığınca, 30/12/2014  tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Harçlar  Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)” ekte sunulmuştur.
 
Ayrıca, Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda bilgilerinize sunulur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 


Ek: İlgi Tebliğ
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
Denize elverişlilik belgesi:
En az 57,60 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                            0,662 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                  0,357 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                                           0,178 TL
(Harç tutarı 1.775,30 TL’den çok olamaz.)
 
Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                34,00 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                               57,60 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                           117,10 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                                      146,30 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
 
Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri
Beher rüsum tonilatodan                                                                                  0,662 TL
(87,20 TL’den az 2.960,10 TL’den çok olamaz)