Menu

Duyurular


Türk-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanmasına Dair Milletlerarası Anlaşma Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/713-535= 31/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 31/12/2014 tarih ve 5444-898 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
" 21.05.2014 tarihinde imzalanan“Türk-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü” nün onaylanmasına dair Milletlerarası Anlaşma30.12.2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
Söz konusu Türk-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü metninde özetle;
 
- Ticaret hacimlerine ilişkin istatistiki bilgi teatisi,
- Kombine Taşımacılık,
- Eşya Taşımacılığı,
- Yolcu Taşımacılığı,
- Diğer Konular (Avusturya tarafına ilişkin konular, Türk tarafına ilişkin konular)
 
yer almaktadır."
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek: İlgi Anlaşma
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz