Menu

Duyurular


2014/273 Sayılı Uygulama Talimatı Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 686-516   = 25/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 24/12/2014 tarih ve  5348-872 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
 11.12.2014 tarih ve 65652 sayılı yazısına atfen;
 
STCW 78 Uluslararası Sözleşmesinin 2010 Değişikliklerine uyum sağlama sürecinin tamamlandığı, gemiadamları belgelerindeki 31.12.2016 tarihi sınırlamasının kaldırılması ile ilgili esasları belirleyen 2014/273 Sayılı Uygulama Talimatı’nın yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve http://imo.udhb.gov.tr internet adresinden giriş yapılarak “Gemi Adamları, İş Güvenliği, Çalışma Şartları, Sağlık” bölümünden erişilebildiği bildirilmektedir.
 
Konu Uygulama Talimatında özetle; 01.01.2012 tarihinde başlayarak 01.01.2017 tarihine kadar devam edecek olan geçiş sürecinde gemiadamları işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlendiği, yine 2010 Değişiklikleriyle gemiadamlarının belgelendirilmelerine esas olmak üzere, Güverte Sınıfı Gemiadamları Eğitimleri, Makine Sınıfı Gemiadamları Eğitimleri, Güvenlik Eğitimleri, Belirli Tip Gemilerde Çalışacak Gemiadamları için Gerekli Eğitimler ve Yardımcı Sınıf Gemiadamları Eğitimleri konularında yeni eğitimlerin getirildiği ve güncellemelerin yapıldığı,”
 
belirtilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı ve uygulama talimatı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz