Menu

Duyurular


Denizcilik Çalışma Grubu Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/ 691-518   = 26/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 23/12/2014 tarih ve  5325-867 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"İlgi a): T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarih ve 53900483/730.99-68716 sayılı yazısı.
        b): Odamızın 22.12.2014 tarih ve 5296 sayılı yazısı.
 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarih ve 53900483/730.99-68716 sayılı ilgi a) yazısına istinaden ilgi b) yazımız ile üyelerimize sirküle edilen Denizcilik Çalışma Grubu oluşturulması ile alakalı karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik hazırlanan “Ülke Bilgi Notu Formu”nun Odamız http://www.denizticaretodasi.org.tr adresi üzerinden açılır pencere vasıtasıyla doldurulması gerektiği,”
 
 Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK 1: Ülke Bilgi Notu Formu                            
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz