Menu

Duyurular


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) Hk.

 
SİRKÜLER NO: 10.3/706-533= 30/12/2014
 


Maliye Bakanlığınca, 30/12/2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)” ekte sunulmuştur.


Ayrıca, Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda bilgilerinize sunulur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 


Ek: İlgi Tebliğ
Dağıtım : Tüm Üyelerimiz
 
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
b) Konşimentolar (9,30 TL)
2. Ticari belgeler:
d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,00 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (7,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Beyannameler
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (60,50.-TL)