Menu

Duyurular


"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Endüstri Bölgelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanm

SİRKÜLER NO: 23.1/702-528= 29/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 29.12.2014 tarih ve 5403-884/ 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi Yazı İle;
 
 "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Endüstri Bölgelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MHG/2014-30)” 27.12.2014 tarih ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Bahse konu Yönetmelikler ve Tebliğ Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) “Duyurular/ Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır."
 
denilmektedir.
 
 
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz