Menu

Duyurular > 2013 > Ocak Duyuruları

“Gemi Denetimi Uzmanlarının Eğitimi” Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2  / 080-066 = 29/01/2013

Detay

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında 2013/4222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 8.1  / 079-065 = 29/01/2013

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan...

SİRKÜLER NO: 10.1  / 078-064 = 29/01/2013

Detay

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkındaki 2012/4121 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 10.1  / 077-063 = 29/01/2013

Detay

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 076-062 = 29/01/2013

Detay

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 10.1  / 075-061 = 29/01/2013

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)

SİRKÜLER NO: 8.1  / 074-060 = 28/01/2013

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)

SİRKÜLER NO: 8.1  / 073-059 = 28/01/2013

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)

SİRKÜLER NO: 8.1  / 072-058 = 11/01/2013

Detay

Türkiye İle Kore Cumhuriyeti, Türkiye ile Lübnan Cumhuriyeti ve Türkiye ile Morityus Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Hk.

SİRKÜLER NO: 10.1  / 071-057 = 28/01/2013

Detay

SP-1 Raporlarının e-posta ile gönderilmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 13,6  / 069-056 = 25/01/2013

Detay

SP1 Raporlarının e-posta yolu ile gönderilmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.6  / 068-055 = 24/01/2013

Detay

TSE Anketi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 067-054 = 23/01/2013

Detay

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yeni Web Sitesi ve Adresi Hk.

SİRKÜLER NO: 9.1  / 066-53 = 23/01/2013

Detay

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2013/4199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.3  / 065-52 = 23/01/2013

Detay

Küresel İşletmeler Köprüsü Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2  / 064-051 = 23/01/2013

Detay

ICS'in Bayrak Devleti Performansı Tablosunu Güncellemesi Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3  / 063-050 = 21/01/2013

Detay

Uygunluk Belgeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 22.4  / 051-49 = 21/01/2013

Detay

Yolcu Gemilerinin Yoğunlaştırılmış Denetimi

SİRKÜLER NO: 22.3  / 050-048 = 18/01/2013

Detay

Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası Sınavı hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 049-047 = 21/01/2013

Detay

2013/1 sayılı Genelge (Gümrük Kanunu'nun 242 nci Maddesi)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 048-046 = 21/01/2013

Detay

Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6370 sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 10.1  / 047-045 = 17/01/2013

Detay

Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı hk.

SİRKÜLER NO: 11.8  / 046-044 = 16/01/2013

Detay

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

SİRKÜLER NO: 20.2 / 045-043 = 16/01/2013

Detay

5. Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 044-042 = 16/01/2013

Detay

2013 Yılı Yatırım Programı

SİRKÜLER NO: 12.1  / 041-041 = 14/01/2013

Detay

Endonezya Limanlarına Gidecek Gemiler İçin Güvenlik Seviyesi Güncellemesi Hk.

SİRKÜLER NO: 2.2  / 040-040 = 14/01/2013

Detay

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24)

SİRKÜLER NO: 22.4  / 039-039 = 14/01/2013

Detay

Yunanistan Bilgi Notu Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 038-038 = 14/01/2013

Detay

Limanlar Yönetmeliğinin Uygulanması.

SİRKÜLER NO: 11.6  / 037-037 = 11/01/2013

Detay