Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/696-523 29/12/2014
 

 
 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca 28 Aralık 2014 tarih ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,"Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat" ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
         
                                                                                                           Genel Sekreter
 
Ek: İlgi tarife ve Talimat