Menu

Duyurular


MT AQUA HERCULES isimli Ro-Ro yolcu Gemisinin T.C. İskenderun 1.İcra Dairesi Tarafından Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 694-521   = 27/12/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 23/12/2014 tarih ve  5351-873 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"İMEAK DTO İskenderun Şubesi’ne gönderilen T.C. İskenderun 1 .İcra Dairesi’nin 15.12.2014      tarih ve 2014/3240 esas sayılı yazısına atfen;
 
T.C. İskenderun 1. icra Dairesi Müdürlüğünce satışına karar verilen taşınır (gemi) satış ilanının Odamızın web sayfasında üyelere duyurularak, buna ilişkin tutulan tutanağın Müdürlüklerine gönderilmesi İskenderun Şubemizden istenmektedir.
 
“T.C. İskenderun 1.icra Dairesi’nin” yazısı ve Ek’i M/V “AQUA HERCULES” ( İMO NO:7822861) gemisinin satış ilanı Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada
“Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır. "
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı ve ekleri (3 sayfa)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz