Menu

Duyurular


Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 690-517  = 26/12/2014
 

 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca, 23 Aralık 2014 tarih ve 29214 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
23 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29214
TEBLİĞ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 –26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.
“39070 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER
39170 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının “1 Krediler” grubunda yer alan İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARA VE İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE VERİLEN KREDİLER başlıklı açıklamanın dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın “3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” grubunda yer alan 390 MUHTELİF BORÇLAR-TÜRK PARASI açıklamasından sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklama eklenmiştir.
“39070 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER
Kredi kartı borçları da dahil olmak üzere kredi müşterilerince borç bakiyesinden fazla yapılan ödemelerin sözleşmede mevduat olarak nitelendirilerek mevduat hesaplarında izleneceğine ilişkin bir hükmün veya müşterinin bu yönde bir irade beyanının bulunmaması halinde izleneceği hesaptır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.