Menu

Duyurular


Denizcilik Çalışma Grubu

SİRKÜLER NO: 23.1/ 698-524   = 29/12/2014
 

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan,  17/12/2014 tarih ve  53900483/730.99-68716 sayılı “Denizcilik Çalışma Grubu” konulu yazısında;
 
“Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleşen üst düzey uluslararası toplantılarda (Karma Ekonomik Komisyonu, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi vb.) uluslararası alanda faaliyet gösteren denizcilik firmalarımızın taleplerinin alınması, potansiyel işbirliği alanlarına yer verilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümlerine yönelik girişimlerde bulunulması amacıyla “Denizcilik Çalışma Grubu” oluşturulması, İdaremiz ile denizcilik sektörü arasında kesintisiz bilgi akışının ve iletişimin sağlanması açısından önem arz etmektedir.
 
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yazımız ekinde yer alan Ülke Bilgi Notu Formu’nun   doldurulması ve 16.01.2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ve murat.akpinar@udhb.gov.tr adresine gönderilmesi gerektiği,”
 
Bildirilmekte olup ilgi form ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
Ek 2: Ülke Bilgi Notu Formu
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz