Menu

Duyurular


Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 - 679/509   = 23/12/2014
 
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 22/12/2014 tarih ve  5294-857 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.”
 
Denilmekte olup, ilgi yönetmelik ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: 1 Yönetmelik
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz