Menu

Duyurular


Denetim ve Belgelendirme İşlemleri Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/700-526=31/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 31.12.2014 tarih ve 5437/ 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"İlgi: (a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel    
        Müdürlüğü’nün 24.12.2014 tarih ve 68961 sayılı yazısı.
        (b) 26.11.2012 tarihli ve 18070 sayılı olur.
 
İlgi (a) yazı ile; bir örneği Ek’te sunulan 19.12.2014 tarihli ve 68876 sayılı Olur ile gemi denetim ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik olarak, Koordinatör ve ilgili Liman Başkanlıklarının belirlendiği, ilgi (b) Olur’un ise yürürlükten kaldırıldığı,"
 
bildirilmektedir.
 
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz