Menu

Duyurular > 2017 > Temmuz Duyuruları

Commission Conference on Connecting Europe Facility (CEF)

SİRKÜLER NO: 6.12 / 594-458 = 31/07/2017

Detay

10.000 Kg DİFENİLAMİN’in Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 593-457 = 31/07/2017

Detay

Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 592-456 = 31/07/2017

Detay

2016 Yılı Pazar Giriş Engelleri Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 591-455 = 31/07/2017

Detay

Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler

SİRKÜLER NO: 4.8  / 590-454 = 31/07/2017

Detay

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1  / 583-452 = 28/07/2017 

Detay

Türk Eximbank’a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 582-451 = 28/07/2017 

Detay

Adres ve Vergi Dairesi Değişikliği

SİRKÜLER NO: 5.4 / 589-453 = 31/07/2017

Detay

Liman Hizmetleri

SİRKÜLER NO: 2.4 / 581-450  = 28/07/2017

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 30”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 579-449 = 28/07/2017

Detay

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

SİRKÜLER NO: 

Detay

Meteorolojik Uyarı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 577-447 = 28/07/2017 

Detay

“FUGRO SCOUT” İsimli Gemi ile Yapılacak Sondaj Çalışması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 575-446 = 27/07/2017 

Detay

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 2.9 Tarife Hükmünde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 1.2 /  574-445 = 27/07/2017

Detay

İSKİ Atık Su Arıtma Deşarj Hattı Görüntüleme İşlemi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 573-444 = 26/07/2017

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)

SİRKÜLER NO: 11.5  / 572-443 = 26/07/2017

Detay

ICS, IMO’nun Çevre Konularında Kaydettiği İlerlemeyi Memnuniyetle Karşılıyor

SİRKÜLER NO: 20.1  / 570-441 = 26/07/2017

Detay

2017/3 Sayılı Genelge ile Yeni Yönetmelik Değişikliği Yazılımları

SİRKÜLER NO: 8.5  / 571-442 = 26/07/2017

Detay

Araştırma

SİRKÜLER NO: 13.7 / 568-440 = 25/07/2017

Detay

Yetkilendirme (NKK ile KRS)

SİRKÜLER NO: 22.4  / 567-439 = 25/07/2017

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 566-438 = 25/07/2017 

Detay

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 562-436 = 24/07/2017 

Detay

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi

SİRKÜLER NO: 20.3  / 559-435 = 24/07/2017 

Detay

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 558-434 = 24/07/2017

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   =  24/07/2017

Detay

Yurtdışında Sorun Yaşayan Gemiler

SİRKÜLER NO: 13.7  / 550-428 = 17/07/2017

Detay

Katar’a Yönelik Taşımalar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 557-433 = 21/07/2017

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 29

SİRKÜLER NO: 6.12 / 556-432 = 21/07/2017

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   =  21/07/2017

Detay

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğince Atıfta Bulunulan Uyumlaştırılmış Standartlar veya Uyumlaştırılmış Standarda Karşılık Gelen Ulusal Standartlar Listesinin Yayımlanması İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 / 555-431 = 19/07/2017

Detay