Menu

Duyurular


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 2.9 Tarife Hükmünde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 1.2 /  574-445 = 27/07/2017

Sayın Üyemiz,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/  web sayfasında duyurular bölümünde yayınlanan 26.07.2017 tarihli duyurusunda,


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 24.07.2017 tarih ve 2017/69 karar no ile şu şekilde değiştirilmiştir; Türk bayraklı okul, eğitim, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma gemilerine kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alınmaz. Mad.2.9

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Duyuru

Dağıtım: Tüm üyelerimiz