Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 566-438 = 25/07/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/07/2017 tarih ve 2799-481/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)” 25.07.2017 Tarih ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğ 01/09/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup,

 

  1. Giriş ve Amaç
  2. İzaha Davetin Kapsamı
  3. Ön Tespit
  4. İzah Değerlendirme Komisyonu
  5. İzaha Davet Yazısı
  6. İzahın Değerlendirilmesi
  7. Diğer Hususlar
  8. Yürürlük
  9. Yürütme

 

Maddelerinden oluşmaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşabilirsiniz.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz