Menu

Duyurular


Yetkilendirme (NKK ile KRS)

SİRKÜLER NO: 22.4  / 567-439 = 25/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/07/2017 tarih ve 2800-482/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 14.07.2017 tarih ve E.56768 sayılı yazısına atfen;

18 Ocak 2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği" kapsamında; 07.07.2017 tarihinde Nippon Kaiji Kyokai ve Korean Register of Shipping ile UDHB arasında Yetkilendirme Protokolleri imzalandığı, adı geçen Yetkilendirilmiş Kuruluşların (YK) Türk Bayraklı gemilere İdare adına tüm uluslararası yasal sörveyler ve belgelendirmeleri (gemiadamı donatımında asgari emniyet belgesi hariç) yapmak üzere yetkilendirildikleri,


Söz konusu YK'lerin kayıtlarında olan Türk Bayraklı gemilere düzenlenecek Denize Elverişlilik Belgesinin (DEB); uluslararası sefer yapan 500 GRT üzeri gemilerde sörvey yapılmadan YK'nin düzenlemiş olduğu emniyet sertifikalarına binaen, 500 GRT altı gemiler ile ulusal sefer yapan gemilerde ise YK'nin düzenleyeceği sörvey raporuna istinaden Liman Başkanlıklarınca yayımlanacağı,


Tonilato Belgesinin ise; uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerde YK'ler tarafından, ulusal sefer yapan gemilerde ise YK tarafından hazırlanan ölçüm raporuna istinaden Liman Başkanlıklarınca yayımlanacağı,


Klas Kuruluşlarına yönelik yetkilendirme işlemlerinin devam ettiği, Liman Başkanlıklarınca gerekli iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz