Menu

Duyurular


Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 592-456 = 31/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/07/2017 tarih ve 2892-492/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.O.B.B.’nin 25.07.2017 tarih ve 11635 sayılı yazısına atfen;

Ekonomi Bakanlığı tarafından    yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet desteklerinin, firmalarımızın ihracatını arttırmak ve ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla tasarlandığı ve son dönemde, söz konusu desteklerde yapılan iyileştirme ve kolaylaştırma çalışmalarının yanı sıra yeni nesil destek mekanizmalarının da geliştirildiği,

Anılan destek mekanizmalarının en etkin şekilde kullanılmasının, 2017 yılının ihracatta atılım yılı olmasına büyük katkı sağlayacağının düşünüldüğü, söz konusu destekler kapsamında, 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" uyarınca sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarının düzenlendiği,

Sektörel ticaret heyeti programlarının ülkemizde yerleşik  aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca, üye şirketlere yönelik olarak düzenlenen bir dış ticaret organizasyonu niteliğinde olduğu ve sektörel ticaret heyeti programlarında ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenebildiği,

Diğer taraftan, sektörel alım heyeti programlarının ise  yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlendiği, bu programlara yönelik olarak da ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenebildiği,  

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti faaliyetlerinin firmalarımızın somut sonuçlar elde etmesine vesile olmaları ve ihracat artışına doğrudan etki etmeleri nedeniyle büyük önem arz ettiği,

Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığınca, 2017 yılının ihracatımızda atılım yılı olması nedeniyle yıl sonuna kadar sektörel ticaret ve alım heyeti programlarının Oda ve Borsalarımızca nitelik ve nicelik olarak artırılmasının ihracatımıza büyük katkı sağlayacağı,


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz