Menu

Duyurular


Yurtdışında Sorun Yaşayan Gemiler

SİRKÜLER NO: 13.7  / 550-428 = 17/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/07/2017 tarih ve 2759-470/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2017 tarih ve E.55861 sayılı yazısına atfen;

03 Temmuz 2017 tarihinde Türk Bayraklı "M/V ACT" adlı ticari gemiye yönelik Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından dur ihtarı yapıldığı, gemi kaptanından adı geçen gemide inceleme yapılmak üzere Rodos Limanına intikal etmesi istendiği, gemi kaptanının talepleri kabul etmemesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından söz konusu gemiye taciz ateşi açıldığının ifade edildiği,

 

Denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi korumak maksadıyla Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kesintisiz faaliyetler icra edildiği belirtilerek, bu kapsamda yaşanabilecek benzer olaylarda uluslararası hukuka aykırı eylemlere zamanında müdahale edilebilmesi adına Türk Bayraklı veya Türk acenteler tarafından işletilen Yabancı Bayraklı gemilerin en kısa sürede VHF Kanal-16'dan  "Türk Savaş Gemisi / Türk Sahil Güvenlik Gemisi" şeklinde çağrı yapılmasının uygun olacağı,,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz