Menu

Duyurular


Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi

SİRKÜLER NO: 20.3  / 559-435 = 24/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/07/2017 tarih ve 2783-476/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“(a) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.07.2017 tarih ve E.57636 sayılı yazısı.

 (b) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.07.2017 tarih ve 2720 sayılı yazısına atfen;

Ülkemizin taraf olduğu "Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme'sinin 08.09.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği ve UDHB(İdare) tarafından hazırlıkların başlatıldığı,

 

IMO MEPC 71. Dönem Toplantısı'nda gemilerin balast suyu yönetim gereklilikleri ile ilgili olarak mevcut gemilere belirli bir düzenleme getirildiği ve taraf ülkelere sirküle edilmesinden sonra ilgili IMO organları tarafından onaylanarak yürürlüğe gireceği,

Ancak, bu düzenleme kapsamında, gemilerin balast arıtımı cihazları ile donatılmalarına tabi olacakları takvimi, IOPP Sertifikası'nı yenileme tarihlerine göre düzenlendiğinden her geminin kendine has bir takviminin oluştuğu,

Odamız İlgi(b) yazısına atıfla, "sektörden harmonize sörvey uygulaması dışına çıkılarak söz konusu düzenlemeye ek olarak daha fazla erteleme hakkı elde edilmesine yönelik taleplerin olduğunun" bildirildiği,

Bu kapsamda Bakanlıkça; Kuralın incelenmesi sonucu "Harmonize Sörvey" dışına çıkılması uygulamasının her gemiye avantaj sağlamadığının görüldüğü,

 

Bu hususta, sektörden gelen IOPP Sertifikası yenilenmesi için harmonize sörveyden çıkma taleplerinin, Bakanlıkça uygun değerlendirildiği, ortaya çıkacak avantajlar ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak gemi işleticileri ve klas kuruluşlarınca karar verilmesinin yerinde olacağı,

 

MEPC 71 kararı ile, balast suyu yönetimine ilişkin tüm gemilerin sörvey tarihlerine göre en geç 8 Eylül 2024 tarihine kadar uyumlaştırılmış olacağı, aynı zamanda harmonize sörveyden çıkmayı tercih eden gemilerin de, bu tarihi dikkate alarak tekrar harmonize sörveye girmelerinin gerektiği,


Söz konusu uygulamalara ilişkin olarak A.B.D.' de farklı uygulamaların bulunduğu ve buna ilişkin bültenlerin yayımlandığı, A.B.D.' ye sefer yapan gemilerin bu uygulamalara dikkat etmesinin önem arz ettiği,

 

Bu itibarla, "Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme"nin 8 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olması sebebiyle, gecikme yaşanmaması için, sözleşme kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların, ivedilikle yapılması gerektiği, hususu,”


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün

20.07.2017 tarih ve E.57636 sayılı yazısı

Ek 3: Uygulama Takvimi


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz