Menu

Duyurular


Liman Hizmetleri

SİRKÜLER NO: 2.4 / 581-450  = 28/07/2017


T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 28/07/2017 tarih ve 60288926-573.99/E.296535 sayılı yazısında;

“27.07.2017 Tarihinde İstanbul genelinde meydana gelen hava muhalefeti nedeniyle Limanımızda maddi hasar oluşmuştur. Ancak, gemi ve terminal hizmetini vermekte devam etmektedir.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm Üyelerimiz