Menu

Duyurular


Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğince Atıfta Bulunulan Uyumlaştırılmış Standartlar veya Uyumlaştırılmış Standarda Karşılık Gelen Ulusal Standartlar Listesinin Yayımlanması İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 / 555-431 = 19/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/07/2017 tarih ve 2766-473/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

18.07.2017tarih ve 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren konu tebliğ ile;
 
MADDE-1 Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile atıfta bulunulan AB direktifi kapsamındaki standartlardan Türk Standardları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların listesi Ek-1’de belirtildiği,
 
MADDE- 2 Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldığı, hususları belirtilmektedir.
 
Bahse konu Tebliğe ve Eklerine, Odamız Web Sayfasının “Duyurular” içinde yer alan “Mevzuat Duyuruları” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz