Menu

Duyurular


2016 Yılı Pazar Giriş Engelleri Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 591-455 = 31/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/07/2017 tarih ve 2890-490/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.O.B.B.’nin 20.07.2017 tarih ve 11478 sayılı yazısına atfen;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu'nun Bakanlık birimlerinin katkılarıyla nihai hale getirildiği,  

 

Bu çerçevede, ilk aşamada Bakanlık internet sitesinde ihracatçıların kullanımına açılması; ikinci aşamada ise basılı kopyalarının ilgili kuruluş, Oda ve Birliklere dağıtılması öngörülen söz konusu raporun,  Bakanlık internet sayfasında "Nasıl Yardımcı Olabiliriz?" arama çubuğunun altında "2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu" ( 231 sayfa) başlığıyla yer aldığı, açıklanarak söz konusu raporun üyelerimize duyurulması hususu,”


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz