Menu

Duyurular


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1  / 583-452 = 28/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/07/2017 tarih ve 2895/2017 sayılı yazısı.

 

TOBB’nin 27.07.2017 tarihli ve 11772 sayılı yazısına atfen;

 

“Ekonomi Bakanlığı'nın 13.07.2017 tarih ve E.77175  sayılı yazıları ile, Uluslararası Gözetim Şirketlerine statü verilmesi ve denetlenmesine ilişkin işlemlerin, 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, Temmuz 2015'te yürürlüğe giren 2015/24 sayılı "Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında yürütüldüğü ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar çerçevesinde anılan Tebliğin yeniden düzenlenmesinin faydalı olabileceğinin ifade edildiği belirtilerek, yazıların ekinde yer alan Tebliğ hakkındaki görüş ve önerilerimizin en geç 24 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliklerine gönderilmesi istenmektedir.

 

İlgi yazı ekinde yer alan  "Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ  (2015/24 – 10 sayfa)"  hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmek üzere 21 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.”

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz