Menu

Duyurular > 2018 > Mart Duyuruları

E - Manifesto ve Denizyolu Genel Beyanı’na İlişin Son Durum Bilgisi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 257-205 = 30/03/2018

Detay

Denizaltı Enerji ve Kablosu Tesisi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 256-204 = 29/03/2018

Detay

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

SİRKÜLER NO: 10.5 / 255-203  = 29/03/2018

Detay

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

SİRKÜLER NO: 18.4 / 254-202  = 29/03/2018

Detay

3.021 Kg Tetril’in Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 253-201 = 29/03/2018 

Detay

Panama Kanalı İdaresi’nin (ACP) Sahte e-postalarla İlgili Yayımladığı Uyarı

SİRKÜLER NO: 13.3  / 252-200 = 29/03/2018 

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü Arasında Gümrük Konularında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 251-199  = 29/03/2018

Detay

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 250-198  = 29/03/2018

Detay

Kartal Demir Sahasında Bulunan Gümrüklü Gemilere Temas Eden Acente Tekneleri

SİRKÜLER NO: 13.3  / 245-197 = 27/03/2018

Detay

Yatların Sağlık İşlemleri

SİRKÜLER NO: 7.1  / 244-196 = 27/03/2018 

Detay

FONASBA/BIMCO General Agency Agreement - Webinar 5th April

SİRKÜLER NO: 6.12 / 242-195 = 27/03/2018

Detay

Büyük Ham Madde Taşıyıcılar (VLCC) Hakkındaki 3/2016 sayı ve tarihli Sirkülerin Süresinin Uzatılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 241-194 = 26/03/2018

Detay

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 240-193 = 26/03/2018

Detay

SP1 Bildirimleri

SİRKÜLER NO: 13.6 /  239-192 = 26/03/2018

Detay

Tanzanya İhale Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 237-191 = 26/03/2018

Detay

TS 11827 İşyerleri – Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2018/7)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 236-190 = 26/03/2018 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 12”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 235-189 = 26/03/2018

Detay

Tek Pencere Sistemi Anketi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 234-188 = 26/03/2018

Detay

Yelken Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 233-187 = 23/03/2018 

Detay

22 Nisan 2018 Pazar Günü İstanbul Boğazının Kapatılması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 232-186 = 23/03/2018 

Detay

Türkiye – Bulgaristan İş Forumu, 2 Nisan 2018

SİRKÜLER NO: 12.3  / 231-185 = 23/03/2018 

Detay

Gateway Gulf Bahrain 2018 Konferansı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 230-184 = 23/03/2018

Detay

ICC Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitim Semineri, 14-15 Nisan 2018, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.2  / 229-183 = 23/03/2018

Detay

Deniz Yıldızı 2018 Tatbikatı

SİRKÜLER NO: 17.2  / 228-182 = 22/03/2018

Detay

1965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Ekindeki Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5  / 227-181 = 22/03/2018

Detay

“ICC 6’ncı Ortadoğu ve Kuzey Afrika” Konferansı, 6 - 8 Mayıs 2018, Dubai

SİRKÜLER NO: 12.3  / 226-180 = 22/03/2018

Detay

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 225-179 = 22/03/2018

Detay

Paris MoU Denetimleri

SİRKÜLER NO: 22.3  / 224-178 = 22/03/2018

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notaların Onaylanmas

SİRKÜLER NO: 21.1 / 223-177 = 22/03/2018

Detay

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 222-176  = 22/03/2018

Detay