Menu

Duyurular


1965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Ekindeki Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5  / 227-181 = 22/03/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/03/2018 tarih ve 1076-175/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

1965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Ekindeki Değişiklikler" in onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/11/2017 tarihli ve 13038522 sayılı yazısı üzerine, 8/4/2014 tarihli ve 6530 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirilmiş olup, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz