Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi Anketi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 234-188 = 26/03/2018

Gelecekte uygulamaya konulacak olan Limanlar Tek Pencere Sistemi konusunda gemilerin limanlara ve diğer terminallere giriş ve çıkış işlemlerinde kamu kurumlarınca istenen belgelerin elektronik ortama aktarılmasıyla ilgili görüşleri almak için bir anket çalışması yapılmaktadır.


Tek Pencere Sistemi konusunda daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak ankete; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnnnBbCGq9KtB25xLCQYWHtmx1tIS59f2t29swaBBGkgFxuA/viewform?c=0&w=1   

adresinden ulaşılabilmektedir.


Söz konusu ankete en geç 09 Nisan 2018 tarihine kadar katılım sağlanması önem arz etmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: Tek Pencere Sistemi Anket Formu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz