Menu

Duyurular


Paris MoU Denetimleri

SİRKÜLER NO: 22.3  / 224-178 = 22/03/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/03/2018 tarih ve 1152-168/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2018 tarih ve E.21946 sayılı yazısı.

 b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2017 tarihli ve 60779 sayılı yazısına atfen;

 

Paris MoU limanlarına gidecek Türk Bayraklı gemilerin işleticileri/kaptanlarının söz konusu limanlara girmeden önce ve denetime tabi olma durumunda Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri ile iletişime geçmeleri hususunun bildirildiği,

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2018 tarihli ve E.2215 sayılı yazısında ise; Paris MoU bölgesinde yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim limanı, belgelendirmeyi yapan Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK), denetim yapan uzman vb. konularda filtrelenmesi ile Türk Bayraklı gemilerde tespit edilen eksikliklerin daha etkin değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla Genel Müdürlükleri internet sayfasında güncel olarak yayınlanacağı, bu itibarla Paris MoU kapsamında denetime girilmesini müteakip tüm denetim raporlarının gün içerisinde Genel Müdürlükleri gemi.denetim@udhb.gov.tradresine gönderilmesinin istenmiş olduğu,

 

Bu kapsamda, 2018 yılı başlangıcından 05 Mart 2018 tarihine kadar olan sürede Paris MoU kapsamında denetlenen Türk Bayraklı gemilerde tespit edilen eksikliklerin, www.didgm.gov.tr web adresinde Gemi Denetim Modülü – Paris MoU Denetimleri sekmesi altında ülke ve liman bazında yayınlanmış olup, her ayın ilk haftasında güncelleneceği,

 

Bu itibarla, söz konusu verilerin güncel tutulmasını teminen Paris MoU kapsamında denetime girilmesini müteakip tüm denetim raporlarının gün içerisinde Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü e-posta adresine gönderilmesinin önem arz ettiği hususları,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz