Menu

Duyurular


Büyük Ham Madde Taşıyıcılar (VLCC) Hakkındaki 3/2016 sayı ve tarihli Sirkülerin Süresinin Uzatılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 241-194 = 26/03/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/03/2018 tarih ve 1221-185/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“22/03/2018 tarih ve CAN(18)05 sayılı yazısı ve 3/2016no’lu sirkülerine atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından iletilen ilgi yazı ve eki Süveyş Kanalı İdaresi'ne ait 3/2016 no'lu sirkülerde, VLCC tip gemilerde geçerli finansal teşvikleri düzenleyen 3/2016 sayı ve tarihli sirkülerin süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

 

Süveyş Kanal İdaresi'nin yazısına göre; geçerliliği 31/12/2018 tarihine kadar uzatılan söz konusu finansal teşviklerden, Basra (Arap) Körfezi'nden çıkıp yükünün bir kısmını 'SUMED' petrol boru hattında boşalttıktan sonra Süveyş Kanalı'ndan transit geçiş yapan ve ardından Birleşik Devletler Körfez Kıyısı veya Karayipler bölgesine yönelen, 250,000 ton DWT üzerindeki VLCC taşıyıcılar yararlanacaktır.

 

Sirkülerde yer alan Madde 2'nin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendiği belirtilmektedir:

 

Dönüş yolundaki bir VLCC gemisi, balastlı seyirdeyken eskiden olduğu gibi 250,000 ABD Doları yerine toplam 180,000 ABD Doları ödeyecektir (römorkörler, süre sınırlamasını aşan varışlar ve konvoyda yer ayırma için belirlenen vergilerden kaynaklı ekstra masraflar da dâhildir).

 

Daha fazla bilgiye Süveyş Kanalı İdaresi'nin internet sitesinde yer alan aşağıdaki sirkülerden ulaşılabilir:

 

https://www.suezcanal.gov.eg/english/navigation/navigationcirculars/pages/nc03.2016.aspx

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz