Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notaların Onaylanmas

SİRKÜLER NO: 21.1 / 223-177 = 22/03/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/03/2018 tarih ve 1133-165/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“?19.03.2018 tarih ve 30365 sayılı Resmi Gazete'de (Mükerrer) 2018/11234 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim,  Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notaların Onaylanması Hakkında Karar" yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Karar'a İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfasında "Genel", "Gemiadamları" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz