Menu

Duyurular


Yatların Sağlık İşlemleri

SİRKÜLER NO: 7.1  / 244-196 = 27/03/2018 


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 23/03/2018 tarih ve 94161151/49-E.44-65492036 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Yurtdışından ülkemize gelen yatlara uygulanacak sağlık işlemlerini kolaylaştırmak, yat işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmak ve ülkemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında "Yatlara Yapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

 

Bu çerçevede, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesindeki elektronik “Seyir İzin Belgesi (SİB) Sistemi”ne Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün entegrasyonu sağlanmış olup, bu sistemde düzenlenecek olan Seyir İzin Belgelerine Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü elektronik ortamda onay verecektir. Söz konusu Protokol kapsamında yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen yatlara uygulanacak sağlık işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir;

 

A.    50 Net Tona Kadar Olan Yatlara Yapılacak İşlemler

 

1.     50 net ton ve altında olup Liman Başkanlıklarına verdikleri bildirimlerde ölüm veya bulaşıcı hastalık olmadığını beyan eden yatlara Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince herhangi bir işlem yapılmaz. Bu yatların ülkemize girişine ilişkin sağlık onayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca elektronik ortamda düzenlenecek olan Seyir İzin Belgesine “THSSGM Onaylamıştır” ibaresi SİB Sistemi tarafından otomatik olarak yazdırılarak verilmiş olur.

 

2.     50 net ton ve daha altında olmasına rağmen Liman Başkanlıklarına verdikleri bildirimlerde ölüm veya bulaşıcı hastalık bulunduğunu beyan eden yatlara ilişkin sağlık izni, ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezince verilir.

 

3.     Teknik imkansızlıklar veya başkaca mücbir nedenlerden dolayı elektronik ortamda verilen onayın belge üzerine yazdırma imkanının bulunmadığı durumlarda sağlık onayı mahallin Liman Başkanlığı yetkililerince SİB üzerine “THSSGM Onaylamıştır” kaşesi basılarak verilir.

 

4.     Yatların ülkemize girişlerinde verilen elektronik sağlık onayı tek başına yatların yurda giriş izni olarak değerlendirilemez. Verilen elektronik sağlık onay sonrasında yatların ilgili diğer kurumlardaki işlemlerinin de tamamlanması gerekmektedir.

 

B.    50 Net Ton Üzerindeki Yatlara Yapılacak İşlemler


50 net ton üzerindeki yatların Gemi Sağlık Resmi işlemleri bulunması nedeniyle yurda girişlerinde verilecek sağlık onayı ilgili Sağlık Denetleme Merkezince Gemi Sağlık Resmi işlemlerinin tamamlanmasından sonra SİB sistemine girilerek elektronik olarak verilir.

 

C.    Halk Sağlığı Acil Durumlarında Yapılacak İşlemler


Uluslararası yayılım riski bulunan halk sağlığı acil durumlarında yatlara uygulanacak sağlık işlemleri, yatların tonajlarına bakılmaksızın, Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri ve Genel Müdürlüğümüz risk değerlendirmeleri doğrultusunda ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülür.

 

D.    Diğer Hükümler

 

Yurda girişine dair sağlık izni verilen yatların her türlü sağlık denetim hakkı saklıdır.

 

Ülkemize gelen yatlara verilecek olan elektronik sağlık onayı işlemleri 10 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe konacak olup, uygulamanın sorunsuz yürütülmesi amacıyla bağlı birimlerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz