Menu

Duyurular


Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 240-193 = 26/03/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/03/2018 tarih ve 1201-182/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Gelirler Başlıklı 46.maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde değişiklik yapılmış ve (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş olup, Söz konusu Yönetmelik Değişikliği İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz