Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 222-176  = 22/03/2018


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz