Menu

Duyurular


Deniz Yıldızı 2018 Tatbikatı

SİRKÜLER NO: 17.2  / 228-182 = 22/03/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/03/2018 tarih ve 1075-174/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2018 tarih ve 19463099-130.02.04/e.23061 sayılı yazısına atfen;

"Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" ile irtibatlı olarak DUİR (Deniz Ulaştırması için İşbirliği ve Rehberlik) faaliyetlerinin 26-30 Mart 2018 tarihleri arasında Türk Boğazları ve Karadeniz'e yönelik olarak (uluslararası sularda ve karasularımızda), tatbikata gönüllü olarak katılacak Türk limanlarındaki ve/veya seyirdeki Türk bayraklı, katılmaları durumunda yabancı bayraklı ticaret gemilerinin iştirakiyle 08.00C ile 18:00C saatleri arasında icra  edileceği,  

Yazıda devamla, "Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" çerçevesinde DUİR faaliyetlerine iştirak edecek ticari gemilere, programlı faaliyetlerini ve rotalarını değiştirmesini gerektirecek bir talimatın verilmeyeceğinden bahisle, tatbikata iştirak edecek İstanbul Bölgesi Liman Başkanlığı'ndan  ilgili personelin DUİR Birliği Marmara/ Boğazlar ile işbirliği, koordinasyon sağlayacağı,

DUİR faaliyetlerine gönüllülük esasına göre iştirak edecek Marmara ve Karadeniz'de seyretmekte olan  Türk ticaret gemilerine ait mevki, rota ve sürat bilgileri, gemiler ve/veya gemi işletmecileri/acenteleri tarafından her gün 08;00C ve 16:00C saatleri itibarıyla Ek'te sunulan Format Alfa rapor formu ile uygun muhabere vasıtasıyla (telefon, belgegeçer, e-posta, teleks)   İstanbul Liman Başkanlığı'na  veya DUİR Birliği Marmara/Boğazlar'a iletileceği hususu,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz