Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Navlun Üzerinden Alınan Vergiler ve DTO Payı

NAVLUN ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE DENİZ TİCARET ODASI PAYI:

        a)   Navlun Vergisi: Yalnız ihraç eşyası yüklemeleri için armatör hesabına navlun ve yolcu hasılatı üzerinden (Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması olan ülkeler (*) hariç):  % 5,18

 

(*)  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Olan Ülkeler Listesi  

  

       b)  Deniz Ticaret Odası Oda Payı:

 

1.   Konteyner ve RO/RO Gemileri:  (2023 Yılı)

 

Türkiye Limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro – Ro vb. adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden Yükleme ve Boşaltma ‘dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden;

 

           Binde beşi (%0,05) geçmemek üzere

           İthal ve İhraç yüklerinde 600 Amerikan Dolarını aşmamak,

 

            Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde 900 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. 

 

2.   Kuru Yük, Sıvı Yük ve Dökme Yük Gemileri: (2023 Yılı)

 

Türkiye limanlarından yük alan  veya limanlara yük getiren yabancı bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı kuru yük, sıvı yük  ve dökme yük taşıyan gemilerden, yükleme ve boşaltma ‘dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (% 0,05) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda payı Ücreti alınır.

 

 

Taşınan Yükün Ton (MT) Ağırlığı

Ödenecek Tavan Ücret Tutarı (ABD )

          0 –    20000

580

  20001 –   40000

870

  40001 –   60000

1130

  60001 – 100000

1400

100001 ve yukarısı

1780

 

Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

Taşınan Yükün Ton (MT) Ağırlığı

Tavan Ücret Tutarı

İndirimli Ödenecek Tavan Ücret Tutarı

(ABD)

          0 –    20000

(580 + 580)

870

  20001 –   40000

(870 + 870)

1305

  40001 –   60000

(1130 + 1130)

1695

  60001 – 100000

(1400 + 1400)

2100

100001 ve yukarısı

(1780 + 1780)

2670

 

Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.

 

(Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfası)

 

DENİZ TİCARET ODASI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ: (2023 Yılı)

 

        a.   Türk Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Hizmet Ücret Tarifesi:

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

Bunker Tankerler İçin

200

0

500

GT

Kadar

270

501

1500

GT

Kadar

450

1501

2500

GT

Kadar

810

2501

5000

GT

Kadar

1150

5001

10000

GT

Kadar

1370

10001

25000

GT

Kadar

1620

25001

35000

GT

Kadar

1835

35001

50000

GT

Kadar

2050

50001

GT

Ve Yukarısı

2160

      

  b.  Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Ücret Tarifesi: (2023 Yılı)

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

GT

Kadar

560

501

1000

GT

Kadar

960

1001

1500

GT

Kadar

1215

1501

2000

GT

Kadar

1465

2001

2500

GT

Kadar

1710

2501

5000

GT

Kadar

1935

5001

10000

GT

Kadar

2025

10001

25000

GT

Kadar

2190

25001

GT

Ve Yukarısı

2430

 

 

(Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfası)