Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Çeşitli Masraflar

KOMİSYON:

      (19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 6’ a göre uygulanması zorunludur)

Komisyon ücreti sadece 1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek olarak 5 numaralı tarifedeki ( F,G ve  H) bölümleri için uygulanır.

 

A)  EŞYA

Navlun Hâsılatının Yüzdesi

      I.   Yükleme

( Yükleme komisyonu, yükleme limanından konşimento üzerinde belirtilen nihai varış limanına kadar olan navlun üzerinden alınır.)

5

     II.  Boşaltma

2,5

B)  TRANSİT EŞYA

      I.   Yükleme

2,5

     II.  Boşaltma  

Gemi ile yurtdışından gelip başka gemiyle yurtdışına giden transit konteynerlerden ücret alınmaz

1,50

C)  YOLCU TAŞIMASI

Türkiye’ de Satılan Bilet Bedelinin Yüzdesi

      Türkiye’de satılan bilet bedeli

12,50

 

Not: Yükleme komisyonu, yükleme limanından konşimento üzerinde belirtilen nihai varış  limanına kadar olan navlun üzerinden alınır

PRİMAJ:

       (19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 7’ e göre uygulanması zorunludur)

 

Bölge

Navlun Hasılatının Yüzdesi

 I.    Akdeniz ve Karadeniz Limanları İçin

5

 II.   Cebelitarık ve Süveyş Dışındaki Limanlar İçin

3

 

a) Primaj ücreti  1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek olarak 5 numaralı tarifedeki ( F,G ve H) bölümleri için uygulanır.

b) Ancak konşimento başına alınacak primaj tutarı 3.500.- Euro ile sınırlıdır.

 

DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ:

       (19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 8’ e göre uygulanması zorunludur)


            1- Yedek Parça:

Yurtdışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve/ veya malzemenin, her bir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150 Euro veya fazla 500 Euro olarak uygulanır.

       2- Bunker İkmali:

Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 250 Euro hizmetin gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

       3- Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan veya ayrılan kişi başına:

         (Masraflara ilaveten )

                                                                                                                                        EURO        

            1-2 kişi                                                                                                                  175

            Beher fazla kişi                                                                                                    50

 

       4- Tıbbi Hizmetler:

            Beher hasta başına                                                                                            175

         (Masraflara ilaveten)

 

       5-  Kaptan Avansı:

            Verilen para miktarı üzerinden %1,5  asgari                                                      150

         (Masraflara ilaveten )

 

MOTOR SERVİSİ:

 

A – İSTANBUL (ZEYPORT) MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

A,B ve C Demir Bölgeleri

270,00

 Kuzey'den Gelen Seyirde   

325,00

Güney'den Gelen Seyirde (Sivri Ada)

420,00

Karaköy / Haydarpaşa / Kadıköy Uğrama Farkı ( Beher Uğrama )

130,00

Beher Saat Bekleme

80,00

Beher ilave deniz mili

45,00

Kargo Taşıma ( Beher 500 Kg için )

65,00

Vinç Hizmeti ( Beher 1000 Kg için )

80,00

G Demir Bölgesi

440,00

 

B – BÜYÜKDERE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Büyükdere Koyu Demirde

180,00

Hamsi limanı - Fil Burnu

325,00

Rumeli Feneri

475,00

Kuzey Girişi E Demir Bölgesi ( Kuru Yük )

600,00

Kuzey Girişi D Demir Bölgesi ( Tehlikeli Yük )

675,00

 

C – ÇANAKKALE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Kanlı Dere - Karanfil Feneri

330,00

Karanlık Liman Demirde

475,00

Mehmetçik - Kumkale Burnu

700,00

Gelibolu

1.900,00

Bozcaada

2.100,00

Şevketiye

2.400,00

 
                                                                                                                                                            EURO

BEKÇİ                                                                                                                                

        (8 Saatlik vardiyada)                                                                                                                50

 

TELEKOMİNİKASYON                                                                                                        100 – 200

        (Uydu yoluyla komünikasyon hariç ortalama)

 

MAHALLİ TELEFON KONUŞMALARI, POSTA, DAMGA PULU V.S                                                                   

        (Her uğrama için)                                                                                                           100 – 200

 

TAKSİ

        (Maliyetine ve kullanılışa göre )

 

NOTER VEKÂLETNAMESİ

        (Noter makbuzu gereğince)

 

İHRACAT MANİFESTOLARININ KONSOLOSLUK TASDİKİ                                                           30

        (Konsolos harcına ilaveten )

 

 

                                                                                                                                                               EURO

GEMİYE KATILAN VEYA AYRILAN KİŞİLER:                                                                          

        Limanlarda gemiden ayrılış veya gemiye katılış / kişi başına                                                  

        (Masraflara ilaveten)

        1 ila 2 kişi                                                                                                                                         175

        Beher fazla kişi                                                                                                                                 50

       

 

TIBBİ HİZMETLER: ( İstanbul Liman’ında)                             

         Masraflara ilaveden doktora götürülen beher hasta başına                                                    175

        

         

ÇAMAŞIR:

         Acente tarafından yapılması icap eden formaliteler İçin kumanyacı

         faturasına ilaveten                                                                                                                            30

 MÜTEFERRİK MASRAFLAR:

        (Geliş-gidiş kontrolü, muhtelif hizmetler, çeşitli sarfiyat vesaire):

        Geminin limanda kalış müddetine yük miktarına ve işlemin cins       

        ve çeşidine gör uğrama başına                                                                                                  200 – 400

 DERNEK AİDAT:

 

         Derneğe Giriş                                EURO       500

         Yıllık Aidat                                      EURO       300 + 25 TL

Muameleli gemilerden, beher uğramada yüklenilen ve/veya boşaltılan yük üzerinden:

               0 – 5000 Tona kadar                                                      EURO        20

          5001 ve yukarısı için                                                            EURO        40

Yükleme/Boşaltma yapmayan liman uğraklı gemiler               EURO       20                  

Liman Uğraklı Yolcu Gemileri                                                       EURO        20

   

GEMİ, TANKER VE DENİZ VASITALARININ DENİZİ KİRLETMELERİ HALİNDE UYGULANACAK PARA                 

 CEZALARI:  (2024 Yılı)  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğe (2024/1) göre hazırlanmıştır. (2024 yılı için)

A) Petrol ve petrol türevleri ( ham petrol, akaryakıt, sintine slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb ) tahliyesi veya deşarj yapan tankerlerden: (madde 20 I-1)

 

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

3184,81

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

769,23

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

79,59


B- Kirli Balast Tahliyesi Yapan Tankerlerden: (madde 20 I-2)

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

580,25

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

115,76

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

18,37


C- Petrol ve petrol türevleri (sintine slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb ) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından: (madde 20 I-3)

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

1592,40

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

318,49

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

79,59


D- Katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından:   

     (madde 20 I-4)

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

796,23

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

159,25

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

18,37

 

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı verilir.


Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır.


Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir.


Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.

 STEVEDORING: (Elleçleme)

 Yükleme / boşaltma masrafları taşıyan hesabına olduğu hallerde aşağıda gösterilen iki seçenekten birisi taşıyan ile acente arasındaki anlaşmaya esas teşkil der. 

 a)    GÖTÜRÜ USULÜ

Konteyner, Lash, Ro/Ro ve başka usullerle taşınmayan kırkambar (Break bulk) yüklerde yükleme / boşaltma ve / veya gemi içi şifting hizmetleri karşılığı olarak;

 

Hizmet Türü

Ton başına Euro

Boşaltma

6

Yükleme

6

 

b)    MASRAF ve ÜCRET USULÜ

Acente, Liman İşletmesi’nin ve diğer fatura ve masrafların tutarına ilaveten, donatanla arasındaki özel anlaşma hükümlerine göre donatanı borçlandırır.

 

Yukarıdaki boşaltma, yükleme ve şifting ameliyelerinde aşağıdaki zamlar hesaba alınmalıdır.

1- Gemi ambarlarına yükletilmesi veya boşaltılması yapılan eşyadan ayrı, aynı ambarda bulunan diğer eşyanın veya ambarın kendi pisliği kirleticiliği gibi sebeplerle insan elbise ve cildini kirleten veya normal temizlikten çok daha fazla bir temizlik yapılmasını gerektiren hallerde yükleme, boşaltma, şifting yapılan eşyanın yalnız o miktarı üzerinden esas ücretlere % 30,

2- Kaza veya deniz nedeniyle hasar görmüş veya normal pozisyonunu kaybetmiş gemiden eşya boşaltılması halinde esas ücretlere %30,

3-  Denizden hasar görmüş eşyanın (ıslanmış, dağılmış vs. gibi ) boşaltılması halinde esas ücretleri % 30,

4- IMO’ ya dâhil tehlikeli eşyanın yükleme, boşaltma, şifting ve limbo hizmeti ücretleri, esas ücretlere % 20 ilave olarak alınır.

 


c)    KONTEYNER YÜKLEME / BOŞALTMA (LİNER TERMS)

 

Hizmet Türü

Beher Konteyner İçin

EURO

Boşaltma, dolu konteyner

110

Boşaltma, boş konteyner

40

Yükleme, dolu konteyner

110

Yükleme, boş konteyner

40

 

Ambar Açma / Kapama ve Gemi Yük Donanımının Hazırlanması:

a)  İşletmece gemi ambarı kapaklarının açılıp, gemi üzerinde bırakılması

     ve tekrar kapatılması halinde bu hizmetler için kapak başına:                                 40 Euro

b)  Rıhtıma indirilmesi ve tekrar yükletilmesi halinde bu hizmetler için

     kapak başına                                                                                                                      70 Euro

c)  Yük donanımının hazırlanması beher işlem / takım başı                                             60 Euro

d)  Ağır yük donanımının hazırlanması beher işlem                                                         100 Euro

e)  Ağır yük donanımının yerine bağlanması                                                                     100 Euro

 

BOŞ BEKLEME ÜCRETİ:

 Yükleme – boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin yerine getirilmesi için iş sahibinin isteği üzerine işletmenin işe tertip ettiği personel araç ve gerecin, TDİ Tarifesinin Genel Esaslar bölümü 1.3.8; TCDD Tarifesinin Genel Esaslar bölümü 1.3.12 maddesinde belirtilen nedenlerle bekletilmesi halinde, Maddede belirtilen esaslara göre, her bir posta için, o postada görevli memur ve işçiler ( deniz vasıtası personeli dahil ) ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil beklemenin beher saat ve kesri için 25 Euro ücret alınır.

 ACENTE NEZARET MEMURLARI, PUANTÖR, FORMEN ve EKSTRA İŞÇİ:

İstanbul’da ( beher kişi / beher şift )

EURO

Kargo nezaret memuru

70

Baş puantör

55

Puantör

50

Formen

50

İşçi

40

 

 

 

 

 

 

 

 AKTARMALAR:

         Maliyete ilaveten beher aktarma için

         Freight ton başına 1 Euro, asgari 70 Euro

 

MASRAF AVANSI: 

 Gemi sahipleri bütün gemi masraflarını döviz olarak geminin limana gelişinden önce avans olarak göndermeye mecburdurlar.

Her halükarda, bu avans geminin hareketinden önce acente tarafından alınmış olacaktır.

         Şayet, istenilen para geminin hareketine kadar gemi sahibi veya işleticisi tarafından gönderilmekte gecikirse acente, gemi masrafları tutarı üzerinden aylık % 2,5 ‘a kadar gecikme zammı tahakkuk ettirme hakkına sahiptir.