Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Fener Ücreti

FENER ÜCRETİ

 

     Yabancı Bayraklı Ticaret Gemileri için

Ücret Tipi

Beher 800 Net Tona kadar

ABD Doları

Beher 800 Net Tondan yukarı

ABD Doları

a – Çanakkale Boğazı giriş

0,2376

0,1188

b – Çanakkale Boğazı çıkış

         0,2376

0,1188

c – İstanbul Boğazı giriş

0,2376

0,1188

d – istanbul Boğazı çıkış

0,2376

0,1188

e – Liman giriş

0,2112

0,1056

f  – Liman çıkış

0,2112

0,1056

 

TAHLİSİYE ÜCRETİ

 

Ücret Tipi

Beher Net Ton ABD Doları

a – İstanbul Boğazı giriş

0,1188

b – İstanbul Boğazı çıkış

0,1188

 

 

FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETİNDEN MUAF GEMİLER

 

1. 30 Net Register tona kadar (30 N.T. hariç) olan yabancı bayraklı gemiler.

2. 100 NT’ ye kadar (100 NT hariç) Türk Bayraklı gemiler.

3. 300 NT’ ye kadar (300 NT hariç) Türk Bayraklı balıkçı ve sünger gemileri.

4. Harp gemileri, flandra taşıyan gemiler ile bilimsel araştırma ve okul gemileri.

5. Gemi sayılmayan yüzer havuz benzerleri.

6. Liman sınırları içinde çalışan ve yıllık ücrete tabi olan gemilerin çektikleri deniz vasıtaları.

7.Liman giriş ücreti ödenen gemilerin, giriş seferine ait aynı liman içinde yer değiştirmeleri veya yükleme, boşaltma süresince aynı liman içinde diğer rıhtımlara giriş-çıkış yapma halleri.

8. Bocalama, kaza, arıza sebepleriyle limanlara ve tersanelere sığınan, uğrayan veya yeni inşa edilen ayrıca, her türlü tamir - bakım için tersaneye giren, bu meyanda da hiçbir ticari işlemde bulunmadığını ilgili resmi mercilerden alınacak belgelerle tevsik edilen gemiler sadece liman ücretinden muaf tutulacaktır.

9. Bocalama, arıza ve kaza nedeniyle transitlik vasfını kaybeden gemiler liman ücretinden muaf olup, bu gemiler için sadece tarife farkı ödenir.

10.Muafiyet tonunun üstünde bulunan gemilerin ücretleri net tonunun tamamı üzerinden hesaplanır.

11.Kötü hava koşullarından dolayı boğazlardan içeri girmek zorunda kalan veya limanlara sığınan gemiler, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla ve bu durumlarını resmi mercilerden belgeleri ibraz etmek şartı ile boğaz ve liman ücretlerinden muaf tutulacaktır.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sayfası)