Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Gözetim Hizmetleri

GÖZETİM HİZMETLERİ

(19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 5’ e göre uygulanması zorunludur)

 

              LİMAN VE/VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

Yükleme ve Boşaltma

EURO/Metrik Ton

A- DÖKME EŞYA

     a)  Katı Eşya ( Maden cevheri, mineraller, hurda, pik demiri, kömür,

keçi boynuzu, hayvan yemi, küspe, çimento, kilinker, ponza, suni gübre,

mucur.)

           I-           0 - 10000 tona kadar

0.15

          II-  10001 - 20000 tona kadar    

0.10

         III-  20000 tondan yukarı kısım için 

0.05

     b) Tahıl ve Tohumlar: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, mısır,

ayçiçeği, soya fasulyesi, fığ.   

           I-   10000 tona kadar  

0.10

          II-  10001- 25000 tona kadar

0.075

         III-  25000 tondan yukarı kısım için

0.045

     c) Bakliyat: Bakla, börülce, fasulye, mercimek, nohut        

           I-  0 - 5000 tona kadar  

0.30

          II-  5000 tondan yukarı kısım için

0.15

     d) Ham petrol, akaryakıt:                                                                  

           I-    15000  tona kadar  

0.040

          II-   15001-35000 tona kadar

0.030

         III-   35000 tondan yukarı kısım için

0.015

     e) LPG ve LNG Gazlar:                                                                       

           I-    0 – 15000 tona kadar       

0.15

          II-    15000 tondan yukarı kısım için 

0.05

     f) Kimyevi maddeler (Petrol ürünü olanlar dahil) Şarap, zeytinyağı, melas, yemeklik sıvı yağ, madeni yağ, donyağı.                         

0.15

B) DÖKME OLMAYAN EŞYA : (Aşağıda sayılanlar)

     a)  Tahıl ve un, suni gübre, şeker, çimento, pirinç,  irmik,

keçi boynuzu, mineraller, mermer blok.

           I-   20000 tona kadar                 

0.15

          II-   20000 tondan yukarı kısım için

0.05

     b)  Taze meyve ve sebze, narenciye, dondurulmuş gıda   

1,00

     c)   Bakliyat ve Tohumlar        

0.60

     d)   Kâğıt ve Demir çelik mamulü ile yarı mamulleri:

Saç levha, kangal demir, profil, kütük demir, inşaat demiri,

firkete demir, filmaşin,  her türlü  boru, rulo saç, gazete kağıdı,

rulo kağıt, kağıt hamuru.                  

           I-         0 -  5000 tona kadar           

0.25

          II-   5001 - 10000 tona kadar   

0.15

         III-  10000'den yukarı kısım için

0.10

     e) Ağaç kütüğü ve tomruk.     

           I-          0 - 3000 tona kadar       

0.50

          II-    3001 - 5000 tona kadar              

0.35

         III-    5001 tondan yukarı kısım için              

0.10

C) BOŞ KONTEYNER VE BOŞ TREYLER (Euro/Adet)      Yıllık 25.000 adet boş konteyner üzerinde işlem yapan hatlar bu ücretten muaftır.       

10.00

D) CANLI HAYVANLAR   (Euro / Adet)     

     a) Küçükbaş   

0.05

     b) Büyükbaş              

0.15

E) DİĞER EŞYA, KIRKAMBAR OLARAK TAŞINAN YÜKLER                              

           I-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan tarafından ödenmesi halinde       

1.00

           II-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin yükleyici ve/veya alıcı tarafından ödenmesi halinde                              

0.60

F)  KONTEYNER İÇİNDE TAŞINAN TÜM YÜKLER (Yukarıdakiler dâhil)  

  euro / adet        

15.00

      Gemi ile yurt dışından gelip başka gemi ile yurt dışına giden transit konteyner (euro / adet )   

Yıllık 50.000 adet dolu konteyner üzerinde işlem yapan hatlar bu ücretten muaftır              

15.00

G) OTOMOBİL, JEEP, PİKAP, PANELVAN, MİNİBÜS, MİDİBÜS             EURO /Beher Adet

          Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan, yükleyici

ve/veya alıcı tarafından ödenmesi halinde:

              0 -   50 adet’ e kadar  

5.00

            51 - 300 adet’ e  kadar 

3.00

          301 ve üzeri           

1.50

H) RO - RO GEMİLERLE TAŞINAN VE KENDİ KENDİNE YÜRÜYEBİLEN

     TEKERLEKLİ PALETLİ VASITA VE İŞ MAKİNALARI                           EURO / Beher Metre

Euro / Uzunluğu üzerinden beher metre için:  

3.00

I)   Yukarıdaki belirtilen baz ücretlere göre hesaplanacak toplam gözetim ücretinin 300.- ( üç yüz ) Euro' dan az olması halinde, gözetim ücreti 300.- (üç yüz) Euro olarak uygulanır,10000 eurodan fazla olması halinde gözetim ücreti 10000 euro olarak uygulanır