Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Liman Rüsumu

LİMAN RÜSUMU (Liman Çıkış Belgesi Harcı) ( 2024 yılı için)

  

11-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

750,00 TL

501-2.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

2.000,00 TL

2.001-4.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

4.000,00 TL

4.001-8.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

6.000,00 TL

8.001-10.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

10.000,00 TL

10.001-30.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

20.000,00 TL

30.001-50.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

30.000,00 TL

50.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

50.000,00 TL

10 Tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.