Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Kilavuzluk Barinma Palamar Bekleme Ücretleri

BARINMA HIZMETI: (Isgal – Fuzuli Isgal)

    A-  Türkiye Denizcilik Isletmeleri A.S.’ nin Istanbul Sarayburnu – Kuruçesme Rihtimlari Tarifesi:

 

Tarifenin Kapsami:

Bu Tarife, Kurulusa ait Rihtim, Iskele ve Mendireklere rampa (aborda) veya kiçtankara eden veya samandiralara baglayan veyahut mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde baskalarina ait rihtim ve iskelelere yanasan samandiralara baglayan gemilerin buralarda barinma hizmetlerini kapsar.

 

Hizmetlerin Tanimi:

            a) Isgal: Gemilerin Tarifenin kapsaminda belirtilen yerlerde hizmetin devami süresince barinmalarini,

            b)  Fuzuli Isgal: Gemilerin, Tarifenin kapsaminda belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya Isletmenin izni olmaksizin fuzuli olarak isgal etmelerini ifade eder. 

 

a)   Isgal Hizmetine Iliskin Esaslar:

Ücretler, gemilerin, Kurulusa veya mendirek içindeki baskalarina ait rihtim, iskele, samandira veya demirleme yerlerinde isleri bitinceye kadar barinmalari hizmetine karsilik alinacak ücretleri kapsar.

Ücretler, gemilerin kapsamda belirtilen barinma yerlerinde kaldiklari beher gün / GT ve kesri basina alinir.

 

Geminin baglandigi veya demirledigi gün ile buralardan ayrildigi gün tam gün sayilir.

 

Barinma (isgal) ücretinin alindigi rihtimlarda; makinesiz deniz vasitasinin (satin)su derinliginin yetersizligi nedeni ile, gemilerin rihtimlara yanasmasini saglamaya yönelik kullanilmak üzere talep edilmesi halinde; deniz vasitasi basina gün ve adet bazinda 1.750,00 TL  maktu ücret alinir.

 

b)  Fuzuli Isgale Iliskin Esaslar:

 

Gemilerin kapsamda belirtilen barinma yerlerini;

Isleri bittigi veya Isletmece kendilerine ayrilmis olan yerlere gitmeleri veya yer degistirmeleri bildirildigi ve Liman Baskanligi tarafindan kalkis ordinosu verildigi halde, ordinonun verilisinden itibaren 3 saat içinde terk etmemeleri, (ancak, Isletme yetkililerince gemi kalkis saatinden önce gemi acentesinden yazili teyit alinmak suretiyle, eger ayni rihtima Liman Baskanligi tarafindan tertip edilmis gemi yok ise, barinma hizmeti (isgal) olarak degerlendirilir.)

 

Isletmenin izni olmadan isgal etmeleri,

 

Isgal ettikleri halde posta talep etmemeleri (ancak, sift çalismalarindan dogan fuzuli isgal tahakkuklarinda, sift çalismalarinin Isletmece yapilmadigi devrede fuzuli isgal ücreti alinmaz)

 

Is sahibine ait mekanik vasita ve tesislerle yükleme-bosaltma yapan gemilerin rihtim ve iskelelere yanasmalarini müteakip iki saat içerisinde çalismaya baslamamalari durumunda beher saat ve kesri basina alinacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye Liman Baskanligi’ nca hava muhalefetinden dolayi ayrilma izni verilmedigi takdirde fuzuli isgal ücreti alinmaz.

 

Türk Bayrakli Okul ve Harp gemileri ile yük ve yolcu alip vermemek kosuluyla kamu hizmetlerinde kullanilan deniz araçlarinin kendilerine ayrilan yerlerde barinmalari halinde isgal ve fuzuli isgal ücreti alinmaz.

 

Mendirekler içinde baskalarina ait rihtim ve iskelelere rampa (aborda) veya kiçtankara eden gemilerden, buralari terk edinceye kadar yalnizca barinma (isgal) ücreti alinir.

 

Esas Ücretler Tarifesi ( ISGAL-FUZULI ISGAL)

LİMAN FAALİYETİ

AÇIKLAMA

ÜCRET

 

 

USD 

GEMİLER

-Kruvaziyer Yolcu Gemileri 

1000 GRT'ye kadar (maktu)

1001 GRT ve üzeri 1050 $ + beher GRT x 0,09$x Gün

 

1050,00

0,09

 

-Askeri Gemiler

 

1000 GRT'ye kadar (maktu)

1001 GRT ve üzeri 2.000 $ + beher GRT x 1,00$x Gün

 2.000,00

1,00

FUZULİ İŞGAL

Liman Başkanlığı’nın Kalkış Ordinosu verdiği saatten itibaren 1 saat sonrası uygulanacak. (GT /100 x 10,00 $)

10,00

 

 

Günlük (Yanaşık veya açıktaki gemilere servis 

 

ACENTE MOTORU-HİZMET BOTU

 

TENEZZÜH MOTORU - TURİSTİK AMAÇLI GEZİ TEKNELERİ V.B.

yapmak amacıyla rıhtım ve iskelelere yanaşan/kalkan motorlardan)

 

Günlük (Turistlik amaçlı gezi yapmak için rıhtım ve iskelelere yanaşan/ kalkan/barınan motor ve teknelerden)

 200,00

 

 

500,00

YAT VE BENZERİ DENİZ

500 GT’ye kadar ( maktuen ) 2.200,00 $

 

VASITALARI

501 ve üzeri 2.200,00 $ + beher 100 GT + 100 $ 

(Kaynak: Türkiye Denizcilik Isletmeleri A.S. tarifesi) 

 

B-  TCDD Liman Isletmelerinin Haydarpasa – Izmir Limanlari Tarifesi:

 

Tarifenin Kapsami

Bu tarife; Kurulusa ait rihtim, iskele ve mendireklere rampa (aborda) veya kiçtankara eden veya samandiralara baglanan veyahut ta mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde baskalarina ait rihtim ve iskelelere yanasan, samandiralara baglanan gemilerin veya lash layterlerin buralarda barinma hizmetlerini kapsar.

 

Hizmetlerin Tanimi

                a)   Isgal: Gemilerin veya Lash Layterlerin kapsamda belirtilen yerlerde hizmetin devami müddetince barinmalarini;  Rihtimlarin müsait olmasi halinde, limana yükleme/bosaltma yapmaksizin barinma amaciyla yanasan gemilerin barinmalarini,

 

                b) Fuzuli Isgal:  Gemilerin veya Lash Layterlerin kapsamda belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya Isletmenin izni olmaksizin fuzuli olarak isgal etmelerini ifade eder.

 

Isgal Hizmetine Iliskin Esaslar:

Ücretler, gemilerin ve lash layterlerin Kurulusa veya mendirek içinde baskalarina ait rihtim, iskele, samandira veya demirleme yerlerinde isleri bitinceye kadar barinmalari hizmetine karsilik alinacak ücretleri kapsar.

 

Ücretler, gemilerin veya lash layterlerin kapsamda belirtilen barinma yerlerinde kaldiklari beher gün için 1000 GT ve kesri basina alinir.

 

Geminin veya lash layterlerin baglandigi veya demirlendigi gün ile buralardan ayrildigi gün, tam gün sayilir.

 

Geminin veya lash layterlerin barinma yeri degistirildigi takdirde, tüm barinma süresi için yüksek ücret ihtiva eden barinma ücreti uygulanir.

 

Gemiye veya lash layterlerine verilecek hizmeti kolaylastirmak amaciyla veya rihtimda su derinliginin yetersizligi sebebiyle veyahut ta herhangi bir nedenden dolayi deniz vasitasi kullanilmasinin talep edilmesi ve bu talebin Isletmece kabul edilmesi halinde, isgal ücreti % 100 ilaveli olarak alinir. (Bu durumda deniz vasitasi için ücret alinmaz.)

 

Barinma yerlerinde bulunan bir geminin veya lash layterin bordasina yanasan bir baska gemiden, yanasilan geminin veya lash layterin bulundugu barinma yeri göz önünde tutularak ücret alinir.

 

Barinma görevi yapmak üzere insa edilen daimi mahiyetteki sabit ve yüzer tesisler de barinma yeri sayilir.

 

Fuzuli Isgale Iliskin Esaslar:

Ücretler; gemilerin veya lash layterlerin kapsamda belirtilen barinma yerlerini;

 

Isletmenin izni olmadan isgal etmeleri, isleri bittigi veya isletmece kendilerine ayrilmis olan yerlere gitmeleri veya yer degistirmeleri bildirildigi halde, 3 saat içinde terk etmemeleri,

Isgal ettikleri halde, posta talep etmemeleri, (Ancak sift çalismalarindan dogan fuzuli isgal tahakkuklarinda, Isletmece sift çalismalarinin yapilmadigi devrede fuzuli isgal ücreti alinmaz.)

 

Gemilerin isinin bitiminden itibaren taninan 3 saatlik süre içinde, gemi kaptan ve acentesince tatli su veya ihrakiye talebinde bulunulmasi halinde, bu süreyi asmalari,

 

Sahiplerine ait mekanik vasita ve tesislerle yükleme/bosaltma yapan gemilerin, bu vasita ve tesislerin hazirlanmasi için hizmete baslamadan evvel 2 saatlik bir süre sonunda, yükleme /bosaltma yapmaksizin rihtimda kalmalari,

 

durumunda, beher saat ve kesri basina alinacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye, hava muhalefetinden dolayi Liman Baskanligi veya Isletmece ayrilma izni verilmedigi takdirde, fuzuli isgal ücreti alinmaz.

 

Kilavuz ve römorkör almak zorunda olan gemilere, Isletmenin imkânlarinin elvermemesi nedeniyle is talebine uygun saatte hizmet verilememesi halinde, geminin bekletildigi süreler için fuzuli isgal ücreti alinmaz.

 

Türk Bayrakli okul ve harp gemileri ile yük ve yolcu alip vermemek kosuluyla, kamu hizmetlerinde kullanilan deniz araçlarinin kendilerine ayrilan yerlerde barinmalari halinde, isgal ve fuzuli isgal ücreti alinmaz.

 

Mendirekler içinde baskalarina ait rihtim ve iskelelere rampa (aborda) veya kiçtankara eden gemilerden, buralari terk edinceye kadar yalnizca barinma (isgal) ücreti alinir.

 

Lash Layterlerin Barinma Hizmeti

 

Ana gemiden, denize birakilan lash layterin tekrar ana gemiye yükletilinceye kadar kapsamdaki yerlerde kaldigi beher gün ve kesri için;

 

                500 ton'a kadar                                     38,50 TL

                501 ton'dan yukari                                45,50 TL

                1001 ton'dan yukari                                  70 TL

 

       Esas Ücret Tablosu:                                                                                                                                                                                                                                                                                      1000GT/GÜN/TL

Geminin GT’ u

    Diger Tüm Gemiler

(35+35)

FUZULI ISGAL

(3500 GT/SAAT)

70+70

     0 –  3500 GRT gemiler

35

70

   3501- 2000 GRT gemiler

70

140

2001 –  3000 GRT gemiler

105

210

3001 –  4000 GRT gemiler

140

280

4001 –  5000 GRT gemiler

175

350

5001 –  6000 GRT gemiler

210

420

6001 –  7000 GRT gemiler

245

490

7001 –  8000 GRT gemiler

280

560

8001 –  9000 GRT gemiler

315

630

(Kaynak: TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi)


KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HIZMETLERI:

    (Istanbul Limani, Çanakkale Limani, Gelibolu Limani, Izmir Limani ve Marmara Denizi geçisleri)

 

Kilavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Dolari / GT)

YOLCU GEMILERI FERIBOTLAR RO-RO GEMILERI CAR CARRIER GEMILERI

KONTEYNER GEMILERI

DIGER YÜK GEMILERI

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-1000

+1000

105

42

147

63

179

74

Tablo:1

Kilavuz Bekleme Ücreti: beher saat ve kesri için 120 USD, Yukaridaki ücretlere kilavuz servis botu dahildir.

Römorkör Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Dolari / GT)

YOLCU GEMILERI FERIBOTLAR RO-RO GEMILERI CAR CARRIER GEMILERI

KONTEYNER GEMILERI

DIGER YÜK GEMILERI

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-3000

+1000

187

33

264

50 311

58

Tablo:2

 

Tablo 1 ve 2 kapsamindaki gemi tipi;  Klas Sertifikalarinda çok amaçli olarak kullanildigi belirlenen gemilerle ilgili, ücret uygulamaya esas gemi tipinin tespitinde gemi agirlikli yükü esas alinir.

 

Tanimlar:

Kilavuzluk Hizmeti: Gemilere kilavuz kaptan ve servis motoru ile verilen hizmeti

Römorkaj Hizmeti: Limanda geminin yaninda bulunma ve gereginde çekilmesi /itilmesi hizmeti

 

Kilavuz ve Römorkör Hizmetlerine Iliskin Esaslar:

Yukaridaki tabloda gösterilen ücretler esas ücretler olup, tarifenin uygulanisinda tarife hükümleri ile esas ücretleri gösterir tablolar bir bütün teskil eder. Ilaveli veya indirimli ücret uygulanmasi esas ücretler üzerinden yapilir ve tarife üzerinden yapilacak hesaplamalarda ilave ve indirimler esas ücreti degistirmez.

 

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüs ise; indirimlerden yalnizca en yüksek olani uygulanir. Yine bir hizmet için birden fazla ayni oranda indirim öngörülmüs ise; yalnizca biri uygulanir. Ancak; bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanmasi halinde ilave ve indirim oranlari arasindaki (+;-) fark esas ücrete uygulanir.

 

Hizmetlerin 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen günlere rastlaması halinde esas ücretler %50 ilaveli olarak uygulanır. Liman yanaşma-kalkma ve diğer hizmetlerinde ise, Cumartesi gününün tamamı normal mesai günü kabul edilir.

 

Kamu kurum ve kuruluşları dışında işletilmekte olan kıyı tesislerinde "Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge" hükümleri tatbik edilir.

 

1.5.2 Tehlikeli Yük/Esya Tasiyan Gemilere Verilen Hizmetler

 1)Türk Bogazlarinda verilecek hizmetlerde;

a) TBDTDY madde: 2 (s) bendinde tanimli yükleri tasiyan tankerlerin esas ücretleri %30 ilaveli olarak alinir,

b) IMDG kod sinif 1 ve 7 yükleri tasiyan gemilerin esas ücretleri %30 ilaveli olarak alinir,

c) TBDTDY madde: 2 (s) bendinde tanimli yükleri tasiyan tankerler disindaki diger gemilerin (IMDG kod 1 ve 7 hariç) esas ücretleri %20 ilaveli olarak alinir,

2) Limanlarda verilecek hizmetlerde;

"Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge"nin (i) bendinde tanımlı yükleri taşıyan Konteyner, Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinde %20 ilaveli, tehlikeli yük taşıyan diğer gemilerde %30 ilaveli olarak uygulanır.

3) Açik denizde akaryakit depolamak amaciyla konuslandirilan antrepo gemilerine limbo yapan tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeden arindirilmamis tankerlere verilecek hizmetlerin esas ücretleri %50 ilaveli olarak alinir.

 

Tanker sinifi gemiler ile tanker disindaki diger gemi yüklerinin tehlikeli sinifinda olmadigi ve/veya tehlikeli yük tasimak üzere dizayn edilen ancak bos olan tankerlerin hizmete baslanmadan 24 saat içinde alinmis, tehlikeli gazlardan arindirildigina dair “Gasfree Sertifikasi” bulundugunu beyan eden gemilerden tehlikeli yük ilavesi alinmaz.

Hizmete baslanmadan önce 24 saat içinde alinmis Gasfree Sertifikasi bulunmasi halinde tarife esas ücretleri uygulanir.

 

Istanbul Limaninda: Karaköy,Salipazari, Haydarpasa, Sarayburnu, Dolmabahçe samandira ve demir mahalli ile Haliç'te verilen kilavuzluk hizmetlerine Tablo:1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2 deki esas ücretler uygulanir. Istanbul Liman hudutlari içindeki diger rihtim, iskele ve tesislerde (Zeyport hariç) ise esas ücret %100 ilaveli olarak alinir.

 

Diger Limanlarda: Iç ve Orta Limanda verilen kilavuzluk hizmetlerine Tablo 1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2deki esas ücretler uygulanir. Bu limanlarin dis liman sahalarinda verilen hizmetler için esas ücretler %100 ilaveli olarak alinir.

 

Kilavuz ve Römorkör Alma Zorunlulugu:

Gemilerin uymakla yükümlü olduklari Kilavuz /Römorkör alma ve muafiyet oranlari, Liman Tüzük Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

Türk Bayrakli Okul, Harp ve Arastirma Gemileri: Türk Bayrakli okul, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluslarina ait arastirma gemilerine kilavuzluk ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alinmaz.

 

(Kaynak: Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü Kilavuz, Römorkaj ve Diger Hizmetler Tarifesi)

 

BEKLEME ÜCRETI:

 

DENIZ VASITALARI KIRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasitanin Gücü (TBP)

Planli Refakat ve Kiralamalar Için Beher Saat ve Kesri Için

ABD Dolari

Plansiz Refakat ve Kiralamalar Için Beher Saat ve Kesri Için

ABD Dolari

  0 -    9,9 Tona kadar

450 585

10 – 19,9 Tona kadar

550 715

20 – 39,9 Tona kadar

1100

1430

40 – 59,9 Tona kadar

1650

2145

60 – 79,9 Tona kadar

2200

2860

80 – Ton ve üzeri

3050

3965

100 Ton ve üzeri

5250 6825

Tablo: 3

Bekleme ücreti esas ücretin yarisidir. Kilavuz botunun amaci disinda kullanilmasi halinde beher saat ve kesri basina 300 ABD Dolari alinir.

ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçli kiralama talepleri; tarife disinda ayrica degerlendirilir.

 

Bekleme Ücreti: Kurulustan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin gecikme ile yapilmasi halinde:

                a)Kilavuzluk hizmetlerinde yapilan hizmetin esas ücreti ve ayrica bekleme ücreti alinir.

                b)Römorkör hizmetinde de yapilan hizmetin esas ücreti ve ayrica bekleme süresi kadar Tablo:  3 deki bekleme ücreti alinir.

 

Kurulustan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin yapilmamasi halinde:

                a) Kilavuzluk hizmetine ait esas ücretin %50 si ile bekleme ücretinin tamami alinir.

                b) Römorkör hizmetinde esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 'si ve ayrica Tablo: 3 deki bekleme ücreti alinir.

 

Bir saate kadar beklemelerden bekleme ücreti alinmaz. Bir saati asan beklemelerde tüm bekleme süresi için ücret alinir. Kurulus, kilavuzluk ve römorkör hizmetlerine verdigi vasita ve personeli 1 saatten fazla bekletip bekletmemeye ve bekleme süresi içinde baska hizmet taleplerini yerine getirmeye yetkilidir.

 

Baslayan hizmetlerde hizmetin mücbir sebeplerle (hava muhalefeti gibi) yapilamamasi halinde sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 si alinir.

 

(Kaynak: Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü Kilavuz, Römorkaj ve Diger Hizmetler Tarifesi)

 

 PALAMAR HIZMETI:

    A-  Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü Tarifesi:

 

  Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Dolari / GT)

TÜM DIGER GEMILER

0 – 1000

+1000

36

18

 

 

 

 

Palamar hizmeti, gemilerin rihtimlara baglanmasi ve çözülmesinde tek bir sefer için alinir. Kalkista ikinci sefer için alinmaz.

 

     B-  TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi:

Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu:(TÜRK LIRASI / Baglama – Çözme)

GEMININ GT’ si

DIGER TÜM GEMILER

(94,50+49)

       0 –   1000

94,50

 1001 –  2000

143,50

 2001 –  3000

192,50

 3001 –  4000

241,50

 4001 –  5000

290,50

 5001 –  6000

339,50

 6001 –  7000

388,50

 7001 –  8000

437,50

 8001 –  9000

486,50

 9001 – 10000

535,50

 

1-  Yilbasi, Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayis Emek ve Dayanisma Günü, yukaridaki ücretler %50 ilaveli olarak alinir.

 

2-   Tabloda belirtilen ücretler, baglama ve çözme için tek olarak alinir.

 

3-  Akaryakit ve diger patlayici, parlayici ve yanici esya tasiyan ve gasfree yapmamis tankerlerin palamar hizmeti ücreti  %30 ilaveli alinir.

 

4-   80.000 GT’ den daha büyük gemiler için 80.000 GT ücretleri uygulanir.

 

5-   Tablodaki GT’ ler, harp gemileri için deplasman ton olarak uygulanir.