Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Acentelik ve Koruyucu Acentelik Ücretleri

ACENTELİK HİZMETLERİ

    (19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 1’ e göre uygulanması zorunludur.)

 

             LİMAN VE / VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

 

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

600

   501 –  1000 ‘ e kadar

1000

 1001 –  2000 ‘ e kadar

1500

 2001 –  3000 ‘ e kadar

1850

 3001 –  4000 ‘ e kadar

2300

 4001 –  5000 ‘ e kadar

2750

 5001 –  7500 ‘ e kadar

3200

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

4000

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

125

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

100

30001‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

75
 

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 7 (yedi dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir. 

 

 b) Geminin 7 (yedi) günden fazla kalması halinde 7 (eş) günden sonraki 5 (beş) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 20 (yirmi) eklenir. 


 c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %30 (otuz) eklenir.

 d) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten % 40 (kırk)'a kadar indirim yapılabilir.

 

e) Düzenli sefer yaptıgını ispat eden bir hatta mensup konteyner gemileri için % 50 (elli) indirim yapılabilir.


 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

 (19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 2’ ye göre uygulanması zorunludur)

 

             LİMAN VE/VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

300

   501 –  1000 ‘ e kadar

500

 1001 –  2000 ‘ e kadar

750

 2001 –  3000 ‘ e kadar

925

 3001 –  4000 ‘ e kadar

1150

 4001 –  5000 ‘ e kadar

1375

 5001 –  7500 ‘ e kadar

1600

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

2000

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

63

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

50

30001 ‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

38
 

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 7 (yedi dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

b) Geminin 7 ( yedi ) günden fazla kalması halinde 7 (yedi) günden sonraki 5 (beş)’er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 20 (yirmi) eklenir.

c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %30 (otuz) eklenir.