Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Acentelik ve Koruyucu Acentelik Ücretleri

ACENTELİK HİZMETLERİ

    (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 1’ e göre uygulanması zorunludur.)

 

             LİMAN VE / VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

 

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

300

   501 –  1000 ‘ e kadar

500

 1001 –  2000 ‘ e kadar

750

 2001 –  3000 ‘ e kadar

975

 3001 –  4000 ‘ e kadar

1200

 4001 –  5000 ‘ e kadar

1450

 5001 –  7500 ‘ e kadar

1700

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

2100

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

75

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

65

30001 – 40000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

55

40001 – 50000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

40

50001 ‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

25

 

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir. 

 

 b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir. 

 

 c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete % 10 (on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete % 5 (beş) eklenir.  

 

d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma - yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere % 25 (yirmi beş ) eklenir.   

 

e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten % 40 (kırk)'a kadar indirim yapılabilir.

 

 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

 (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 2’ ye göre uygulanması zorunludur)

 

             LİMAN VE/VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

150

   501 –  1000 ‘ e kadar

250

 1001 –  2000 ‘ e kadar

375

 2001 –  3000 ‘ e kadar

488

 3001 –  4000 ‘ e kadar

600

 4001 –  5000 ‘ e kadar

715

 5001 –  7500 ‘ e kadar

850

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

1050

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

38

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

33

30001 – 40000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

28

40001 – 50000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

20

50001 ‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

13

 

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç)’er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir.

c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında;  çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir.