Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Yük Teslim Talimat Formu

  12.07.2019

  SİRKÜLER NO: 8.1/ 531-361 = 12.07.2019İlgi; İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 11.07.2019 tarih ve 2573-457/2019 sayılı yazısı.İlgi yazıda;“a) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 08.07.2019 tarihli ve 17236356-1072sayılı yazısı.b) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.05.2019 tarihli ve 39438 sayılıyazımız.c) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı HukukHizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2019 tarihli ve 17236356- 1072 sayılıyazısı.İlgi (a) yazı ile;Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun19.12.2018 tarihl Devamı

 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  11.07.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 529-359= 10/07/2019Sayın Üyemiz.Enerji Piyasası DüzenlemeKurumundan; “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik” 09 Temmuz 2019 tarih ve 30826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmışolup, söz konusu Yönetmelik ekte bilginize sunulmaktadır.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi YönetmelikDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • İzmit Körfezi Römorkörcülük Hizmetleri

  11.07.2019

  SİRKÜLER NO: 2.8 / 533-363 = 11/07/2019İlgi: Kocaeli LimanBaşkanlığı’ndan alınan 11.07.2019 tarihli e-posta mesajında;“12 Temmuz 2019 tarihiitibari ile, İzmit Körfezi hizmet sahasında römorkörcülükhizmetlerinivermek üzere, Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. ile Sanmar Denizcilik MakineveTicaret A.Ş.'nin yetkilendirildiğine dair Deniz ve İçsular DüzenlemeGenel Müdürlüğünden alınanilgi yazı ve Başkanlığımızüst yazısı ektegönderilmiş olup, üye ve paydaşlarınıza duyurulması,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUG Devamı

 • İzmit Körfezi Römorkörcülük Hizmeti

  11.07.2019

  SİRKÜLER NO: 2.8 / 532-362= 11/07/2019T.C. Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme GenelMüdürlüğünün 11.07.2019 Tarih ve 19463099-145.02-E.52392sayılı yazısıyla İzmit Körfezi Hizmet Sahasında römorkörcülükhizmetleri vermeye yetkilendirilen Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş.ve SanmarDenizcilik Makine ve TİC. AŞ’ nin yazıları ekte yer almaktadır. Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk1: Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.ŞEk2: Sanmar Denizcilik Makine ve TİC. A.Ş.Dağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Hava İhbarı

  11.07.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 530-360 = 11/07/2019Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 11.07.2019 tarihlie-posta mesajında;“11 Temmuz Perşembe günü Marmara’nın doğusu(İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yağışların kuvvetli ve yer yerşiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, subaskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anındakuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirliolunması, ·Fırtınaihbarının tüm bağlılarınıza, gemi kaptanlıklarına ve tüm birimlerinizeiletilmesi, ·TümLiman tesislerinde bulun Devamı

 • TPS – Ayarevi Raporu

  10.07.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 528-358 = 10/07/2019T.C. Ticaret Bakanlığı GümrüklerGenel Müdürlüğü’nün 05.07.2019tarih ve 73421605-106.05 sayılı yazısında; “20.03.2012tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “GümrükHizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesindeTek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.Konuyailişkin olarak 18.04.2019 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazetede yayımlananKıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları,Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Darp Devamı

 • Yük Teslim Talimat Formu

  09.07.2019

  SİRKÜLER NO: 8.1/ 527-357 = 09.07.2019İlgi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz TicaretiGenel Müdürlüğü’nden alınan08.07.2019 tarih ve E.51257 sayılıyazısı.İlgi yazıda;a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti GenelMüdürlüğü’nün 20.05.2019 tarih ve 39438 sayılı yazısıb) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2019tarih ve 17236356 sayılı yazısı.“Malumları olduğu üzere; Danıştay İdari DavaDaireleri Kurulu'nun 19.12.2018 tarihli ve YD İtiraz No:2018/728 sayılıkararıyla, "yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücretdüzenlenmesi" ne ilişkin 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgen Devamı

 • Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu

  09.07.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 526 -356= 09/07/2019T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler GenelMüdürlüğü’nün 04.07.2019 tarihli Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzuve Gümrük İdareleri Vergi Kimlik bilgileri ile ilgili yazılar ekte ilginizesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk 1:E-Teminat KılavuzuEk2: Vergi Kimlik BilgileriDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Konteyner ve Yüklerinin Haşere Kontaminasyonu Konusunda Kargo ve Konteyner Taşıma Komitesi (CCC 6)’ne Önerinin Desteklenmesi

  08.07.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 522-354 = 08/07/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 03.07.2019 tarih ve 2503-411/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Uluslararası DenizTicaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS)’nın 26.06.2019 tarihli veCONT(19)08 sayılı yazısına atfen;“Dünya DenizcilikKonseyi (World Shipping Council-WSC) tarafından hazırlananKonteyner veYüklerinin Haşere Kontaminasyonu Konusunda Kargo ve Konteyner Taşıma Komitesi(CCC6)’ne Önerinin Desteklenmesineyönelik taslak davet ilgi ile ICStarafından Odamıza iletilmiş olup varsa konuya ilişkin görüşlerin Devamı

 • 16. Uluslararası Denizcilik, Gemi İnşa ve Liman Gelişimi Fuarı, Trans Expo Odessa 2019 Forumu, 18-20 Eylül 2019, Odessa, Ukrayna

  08.07.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 521-353= 08/07/2019İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’nın 03.07.2019 tarih ve 2544-453/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Trans Expo Odessa’danalınan 26.06.2019 tarihli yazısın bahisle;“18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Odessa, Ukrayna’da, “Trans Expo Odessa 2019 Forumu”kapsamında, “16. UluslararasıDenizcilik, Gemi İnşa ve Liman Gelişimi Odessa 2019 Fuarı”nın” gerçekleştirileceğibildirilmektedir. Bahse konu etkinlikile, armatörlerin sektördeki mevcut konumlarını güçlendirmek için yeni işfırsatları geliştirmelerine yönelik bir platform sağlamanın am Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı