Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • 1915 Çanakkale Köprüsü

  20.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 701-492 = 20/09/2019İlgi: T.C. Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’ndan alınan 20.09.2019 tarih ve E.2630sayılı yazısı.İlgi yazı ile;Perge Denizcilik ve Gemi Acenteliği Ltd. Şti.’nin 20.09.2019/258sayılı yazısına atfen;“1915 Çanakkale Köprüsü projesi kapsamında 23.09.2019tarihinde Asya kule temeli bağ kiriş montajı işleminin hava müsadeli olarakyapılmasının planlandığı bildirilmiştir. Bahse konu operasyon için 22.09.2019günü projede çalışmakta olan TAKLIFT-4 isimli yüzer vinç ile SAPPHIRE isimlirömorkörün operasyon bölgesine demirleyeceği, operasyon çal Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 38”

  20.09.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 700-491= 20/09/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan20.09.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 38” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • İstanbul Havalimanı Gümrük İdareleri

  20.09.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 699-490= 20/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.09.2019 tarih ve 3325-635/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler GenelMüdürlüğü’nün 11.09.2019 tarih ve E-00047529605 sayılı yazısına atfen;“09.09.2019tarihli Bakanlık Onayı ile İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu’nda hizmet vermeküzere İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak İstanbulHavalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ismi ile yeni bir Gümrük Müdürlüğü’nünkurulduğu, hali hazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbulGüm Devamı

 • Malezya’da TSE Belgelerinin Kabulü

  19.09.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 698-489 = 19/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.09.2019 tarihve 3308-631/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Türkiye Odalar veBorsalar Birliği (TOBB)’nin 16.09.2019 tarih ve 9247 sayılı yazısına atfen;“Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, Türkihracatçılardan gelen talepler üzerine, TSE'den alınan test raporu vebelgelerinin ilave şart aranmadan yurt dışında kabul edilmesi amacıyla sondönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoritelerle görüşmelerin yapıldığıbelirtilmektedir.Yazıdadevamla, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğ Devamı

 • Tehlikeli Madde Faaliyetleri Belgesi (TMFB) Süresi

  18.09.2019

  SİRKÜLER NO: 3.2 / 697-488= 17/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.09.2019 tarihve 3300-626/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Malve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında bulunanyazısına atfen;“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahipişetmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenlerin31.12.2019 tarihine kadar 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı TMFB Düzenlenmesineİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin EK-2’de yer alan faaliyetbelgesinin faa Devamı

 • Çanakkale Boğazı Kapanması

  17.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 696-487 = 17/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.09.2019 tarihve 3301-627/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“(a) 17.09.2019 tarih ve 3299 sayılı yazı(b) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’nın 17.09.2019 tarihve E.2583 sayılı yazıBilindiğiüzere İlgi (a) yazımız ile; Çanakkale Köprüsü Projesinde Asya Kule Temeli BağKirişi montajı operasyonu için 18.09.2019 tarihinde saat 05:00 ile 20:00 arasıÇanakkale Boğaz Trafiğinin her iki yönden gemi trafiğine kapatılmasının uygungörüldüğü bildirilmiştir.Bu de Devamı

 • Çanakkale Boğazı Kapanması

  17.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 694-486 = 17/09/2019DenizcilerDüzgit Gemi Acenteliği’nden alınan 17.09.2019 tarihli e-posta mesajında;“Köprü çalışmaları nedeniyle ÇANAKKALE BOĞAZI 18.09.2019 günü 05.00 –20.00 arası çift yönlü olarak askıya alınacağı,“Bildirilmiştir.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • ADR Taşıma Evrakı

  17.09.2019

  SİRKÜLER NO: 3.2 / 693-485 = 17/09/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.09.2019 tarih ve 3283-617/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; “T.CUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık DüzenlemeGenel Müdürlüğü’nün web sayfasında;TehlikeliMaddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birincifıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’dekibilgileri içerecek şekilde her taşıma için taşıma evrakı düzenlenmesininzorunlu olduğu,Bukapsamda ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde hazırlan Devamı

 • Çanakkale Boğazı

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 690-484= 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.09.2019 tarihve 3279-615/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“16.09.2019 tarihi saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında köprüçalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı’nın çift yönlü olarak trafiğekapatılacağı, öğrenilmiştir.”Denilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Alacak Sigortası

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 689-483 = 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2019 tarihve 3247-612/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nin 07.09.2019 tarih ve 9017 sayılı yazısına atfen; “KOBİ'lerimizin öngörülmeyen tahsilât problemlerine karşı korunmasıyoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarınaodaklanmalarını amaçlayan “KOBİ'lereYönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” hakkındabilgi verilerek, konu hakkında Üyelerimizin bilgilendirilmesinin 16.04.2019tarih ve 4214 sayı Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı