Menu

Duyurular > 2018 > Temmuz Duyuruları

Boş Konteynerlerin Çıkış Bildiriminde Beyanı

SİRKÜLER NO: 8.5  / 547-430 = 20/07/2018 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 29”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 544-429 = 20/07/2018

Detay

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO:13.4 / 543-428 = 20/07/2018

Detay

Doğu Akdeniz’de Küresel Seyir Uydu Sistemi ve Otomatik Tanımlama Sistemi Sinyallerinin Engellenmesi

SİRKÜLER NO: 18.1  / 542-427 = 19/07/2018

Detay

2 Kalem Kimyasal Malzemenin Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 541-426 = 19/07/2018 

Detay

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı

SİRKÜLER NO:13.4  / 526-414= 18/07/2018 

Detay

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 540-425 = 18/07/2018

Detay

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Kurul Kararı”

SİRKÜLER NO: 23.1 / 539-424 = 18/07/2018

Detay

Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 538-423 = 17/07/2018 

Detay

Mürettebata Eksik Ödeme Yapılmasının Tespiti Sonucu Geminin Avustralya Limanlarına Girişinin Yasaklanması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 537-422 = 17/07/2018

Detay

ABD’nin İran Politikası ve İran Yaptırımları Hakkında Toplantı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 536-421 = 17/07/2018

Detay

Atık Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Rehberi

SİRKÜLER NO: 20.1  / 535-420 = 16/07/2018

Detay

Bitümlü Kaplama Astarı ve Asfaltik Astarın ABD/Evyap Limanı Arası Deniz Yoluyla Taşıttırılması İşi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 532-419 = 13/07/2018 

Detay

ICC Uyuşmazlık Çözümü Bülteni 2018 1. Sayısı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 531-418 = 13/07/2018 

Detay

Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 530-417 = 13/07/2018

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 28”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 529-416 = 13/07/2018

Detay

DTO Haziran ayı IMO Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 527-415 = 12/07/2018

Detay

Deniz Nakliyesi Hizmeti Alımı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 525-413 = 11/07/2018

Detay

Paris MoU 2017 Yıllık Denetim Raporu

SİRKÜLER NO: 22.3  / 524-412 = 11/07/2018 

Detay

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 523-411 = 10/07/2018 

Detay

20.000 Adet CTG 40mm HV, PRACTICE KM385 MÜHİMMATI’nın Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 522-410 = 10/07/2018 

Detay

Çalışma İzni

SİRKÜLER NO: 13.7  / 516-409 = 09/07/2018

Detay

Dünya Meteoroloji Örgütü Gönüllü Rasat Gemileri Düzenine Katılım

SİRKÜLER NO: 23.1  / 515-408 = 09/07/2018 

Detay

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 514-407 = 09/07/2018 

Detay

DTO Haziran 2018 AB Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 513-406 = 09/07/2018

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 501)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 512-405  = 09/07/2018

Detay

Nefes Kredisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 511-404 = 06/07/2018

Detay

Hızlı Can Kurtarma Botu Matafora Sapanının Yanlış Sabitlenmesi

SİRKÜLER NO: 18.3  / 510-403 = 06/07/2018

Detay

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

SİRKÜLER NO: 10.2 / 509-401  = 06/07/2018

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 500)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 508-401  = 06/07/2018

Detay