Menu

Duyurular > 2018 > Ocak Duyuruları

Döner Sermaye Ücretleri

SİRKÜLER NO: 11.7  / 036-030 = 12/01/2018 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 02”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 035-029 = 12/01/2018

Detay

Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 034-028  = 11/01/82017

Detay

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvikleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 033-027 = 11/01/2018

Detay

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 11.5 / 032-026 = 11/01/2018

Detay

Özet Beyan

Detay


Kocaeli Liman Başkanlığı Faks Arızası

SİRKÜLER NO: 23.1  / 030-024 = 10/01/2018 

Detay

Çin / Yeni Vize Uygulaması

SİRKÜLER NO: 15.3  / 029-023 = 09/01/2018

Detay

ETGB Kapsamında Geri Gelen Eşyaya İlişkin Yazışmalar (2017/25)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 027-022 = 08/01/2018 

Detay

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 026-021  = 08/01/2018

Detay

Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 022-020 = 05/01/2018 

Detay

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 021-019 = 05/01/2018 

Detay

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Düzeltme Tebliğ

SİRKÜLER NO: 20.2 / 020-018  = 05/01/2018

Detay

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 019-017  = 05/01/2018

Detay

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 018-016 = 05/01/2018 

Detay

Sörvey ve Belgelendirme Ücretleri

SİRKÜLER NO: 22.4  / 017-015 = 05/01/2018

Detay

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 – 2023

SİRKÜLER NO: 23.1 / 016-014 = 04/01/2018

Detay

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 – 2023

SİRKÜLER NO: 23.1 / 015-013 = 04/01/2018 

Detay

DTO Aralık 2017 AB Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 014-012 = 04/01/2018

Detay

DTO Aralık ayı IMO Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 013-011 = 04/01/2018

Detay

Yük Teslim Talimat Formu - Genelge (2018/1)

Detay


Fiziki Kontrole Tutulan Eşyanın Sorumluluğu

SİRKÜLER NO: 8.1  / 011-009 = 03/01/2018

Detay

Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Semineri

SİRKÜLER NO: 12.3 / 010-008 = 03/01/2018

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 11.5  / 008-007 = 03/01/2018

Detay

2018 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.4  / 007-006 = 03/01/2018 

Detay

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2017/11177)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 006-005 = 02/01/2018 

Detay

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 004-004  = 02/01/2018

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:80)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 003-003  = 02/01/2018

Detay

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

SİRKÜLER NO: 11.9 / 002-002  = 02/01/2018

Detay

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:62)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 001-001  = 02/01/2018

Detay

Toplam 30 Kayıt