Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu

  25.04.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 /327-210 = 24/04/2019T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler GenelMüdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi’nin “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu”ve “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi” konuluyazıları ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk 1: VarışÖncesi Gümrük İşlemleri KılavuzuEk2: VÖGİ Eşya ListesiDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

  25.04.2019

  SİRKÜLER NO: 23.2 / 326-209= 24/04/2019Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 22/04/2019 tarih ve36935900-010.04-E.684 sayılı “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirimve Özel İzin Yönergesi” konulu yazısı ekte yer almaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk 1: İlgiYönergeEk2: 17.04.2019 Tarih ve 313/199 sayılı SirkülerimizDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Boş Konteynerler

  25.04.2019

  SİRKÜLER NO: 1.1 / 325-208= 22/04/2019MersinUluslararası Liman İşletmeciliği’nin 16.04.2019 tarih ve 100033-012-9/1086sayılı “Boş Konteynerler ” konulu yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Revize Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı

  25.04.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 324-207= 22/04/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.04.2019 tarihve 1553-287/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Çevre ve ŞehircilikBakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarihli ve E.82898sayılıyazısından bahisle;“Çevre ve ŞehircilikBakanlığı tarafından sıfır atık vizyonu kapsamında "Sıfır AtıkYönetmeliği Taslağı", hazırlandığı ve gelen önerilerindeğerlendirilmesi neticesinde revize edildiği ve tekrar görüşe açıldığıilgiyazı ile bildirilmiştir.Ek'te yer alanYönetmeliğe ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizi Devamı

 • Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği ve Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

  25.04.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 323-206= 19/04/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.04.2019 tarih ve 1541-279/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgiliHazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” ve “Büyük EndüstriyelKazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” 19 Nisan 2019 tarih ve30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Sözkonusu Tebliğler alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, 2/3/2019 tarihli ve30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endü Devamı

 • Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

  25.04.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 322-205= 19/04/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.04.2019 tarih ve 1542-280/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“19Nisan 2019 Tarihli ve 30750 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, –– TürkiyeCumhuriyeti Adına 14 Ağustos 2006 Tarihinde Londra'da İmzalanan ve 2/3/2017Tarihli ve 6910 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan "Kıta SahanlığındaBulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin ÖnlenmesineDair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar (KararSayısı: 987)" aşağıda sunulmaktadır.19Nisan 2019 CUMA Devamı

 • Cumhurbaşkanı Kararları “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 985)”

  22.04.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 321-204= 19/04/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.04.2019 tarih ve 1539-278/2019sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“19 Nisan 2019 Tarih ve 30750 Sayılı ResmîGazete’de yayımlanan 985 Sayılı Karar ileekli listede imza yeri vetarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynılistede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 9 sayılı CumhurbaşkanlığıKararnamesinin 3 üncü maddeleri gereğince karar verildiği, belirtilmektedir.Söz konusu“BazıAnlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (KararSayı Devamı

 • İMEAK DTO Mart 2019 AB Bülteni

  22.04.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 319-202= 19/04/2019İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 18.04.2019tarih ve 1537-276/2019 sayılı "DTO Mart2019 AB Bülteni" konulu yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi BültenDağıtım: Tüm Üyelerimiz Devamı

 • Sefer Duyurusu

  19.04.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 320-203 = 19/04/2019İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’nın 19.04.2019 tarih ve 1538-277/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan ilgi yazıda;Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın18.04.2019 tarih ve E.3595 sayılıyazısından bahisle;“Deniz araştırma projeleri kapsamında İstanbulLiman Başkanlığı’nın İdari Sahasında kalan ve ilgi yazıda yer alan (EK)koordinatlarda, “TÜBİTAK MARMARA” ve “TÜBİTAK ANADOLU” araştırma gemileri ile24.04.2019 - 20.05.2019 tarihleri arasında hava ve deniz müsaadeli olarakdenizsuyu ölçüm, örnekleme ve izleme çalışmaları Devamı

 • Libya’da Yaşanan Sorunlar

  19.04.2019

  SİRKÜLER NO: 15.3 / 315-201= 18/04/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.04.2019 tarih ve 1509-270/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2019 tarihli ve 27811 sayılıyazısından bahisle;“M/V ALTAY isimli geminin Libya'nın Derne Şehri açıklarında seyirhalindeyken silahlı saldırıya uğradığı belirtilmektedir.Söz konusu bölgedegemi-giriş ve çıkışlarıyla ilgili Libya'daki kırılgan güvenlik durumundanbahisle, koruma ve sigorta firmalarının internet sitelerinde Sirte ve DerneLimanlarının hâlihazır Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı