Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • TOBB Türkiye 100

  14.12.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 935-695 = 14/12/2018 İlgi: TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 12.12.2018 tarih ve 18656 sayılı yazısı. İlgiyazı ile; “Birliğimizöncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde,Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketleringörünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarınıkuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 10” programıyürütülmektedir.  2012-2015dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye’nin en hızlıbüyüyen şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsal Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 50”

  14.12.2018

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 934-694= 14/12/2018Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan14.12.2018 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;  “NewConTex Commentary 2018 Week 50” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.  Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği    EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Gemilerde Siber Güvenlik Rehberi’nin Yeni Versiyonu Yayımlandı

  14.12.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 931-692 = 14/12/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.12.2018 tarihve 4687-737/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın10.12.2018 tarih ve MC(18)107 sayılı yazısına atfen; Uluslararası DenizTicaret Odası (ICS) tarafından gönderilen yazıda, Gemilerde Siber GüvenlikRehberi üçüncü versiyonunun ICS web sayfasından;(http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/safety-security-and-operations/guidelines-on-cyber-security-onboard-ships.pdf?sfvrsn=16)ulaşılabileceği bildirilmektedir. Bir önceki sürüm üzerindeki değişi Devamı

 • İMEAK DTO Kasım 2018 AB Bülteni

  14.12.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 930-691= 14/12/2018IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan13.12.2018 tarih ve 4685-736/2018 sayılı "DTOKasım 2018 AB Bülteni" konulu yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.  Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri Derneği    EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm Üyelerimiz Devamı

 • Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönergenin Uygulanması Hakkında Duyuru

  13.12.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1/ 929/690 = 13.12.2018İlgi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık DüzenlemeGenel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanan 12.12.2018tarihli yazısı. İlgi yazı ile; Denizyoluyla Taşınacak Dolu KonteynerlerinBrüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge kapsamında dolukonteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti, İdare tarafından yetkilendirilmiştartı aleti operatörleri tarafından yapılmakta olup, 27 Eylül 2017 tarihindenitibaren DBA yetki belgesi sahibi olmayan firmalar tarafından tartılankonteynerlerin gemilere yüklenmesine izin verilmemekt Devamı

 • Azak Denizi’nde Başlatılan Uygulama

  13.12.2018

  SİRKÜLER NO: 13.4 / 920-688 = 12/12/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.12.2018 tarihve 4665-732/2018 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşlerGenel Müdürlüğü’nün 30.11.2018 tarih ve 22679377 sayılı yazısına atfen;Deniztaşımacılığı yapan firmalarımızdan gelen şikâyetler üzerine, Türk gemilerininKerç Boğaz geçişinde ve Azak Denizi'nde Rus makamlarınca durdurulması vebekletilmesi uygulaması hakkında bilgi talep edildiği, MoskovaBüyükelçiliğimizce, söz konusu uygulamamanın sona erdirilmesi hususunda Rusmakamları nezdinde evvelce girişimde bulunulduğu,RF Devamı

 • Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı

  12.12.2018

  SİRKÜLER NO: 6.14/ 926/689= 12/12/2018İlgi: TicaretBakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü‘nden alınan 10.12.2018tarih ve 730.07 sayılı yazısıİlgi yazı ile; Ticaretin KolaylaştırılmasıTürkiye Stratejisi çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi ileetkili gümrük ve ticaret prosedürleri, ileri teknoloji kullanımı ve altyapınıngeliştirilmesi sayesinde gümrükten birim zamanda geçen eşya akışının artmasınınsağlanması, ticaretin kolaylaştırılması sayesinde ticari maliyetlerde yaşanacakdüşüş ile KOBİ’lerin ihracat piyasalarına girişinin kolaylaştırılması, ticarimaliyetlerin d Devamı

 • Türk - Rus Ortak Çalışma Grubu

  11.12.2018

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 918-687 = 11/12/2018İlgi:TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği’nin 10.12.2018 tarih ve 0411 sayılı yazısı.İlgiyazı ile;“Sanayive Teknoloji Bakanlığı’nın 05.12.2018 tarih ve 26236875-730.07E.2538 sayılıyazısına atfen;Türk-Rus Ortak SanayiÇalışma Grubu 13, Dönem Toplantısı'nın 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde Sanayi veTeknoloji Bakanlığı himayesinde düzenleneceği bildirilmekte olup, toplantıesnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notutalep edilmektedir. Söz konusu ÇalışmaGrubu tüm sanayi sektörlerini kapsamakta olmasının yanı sıra, bilaharemetalürji, o Devamı

 • 2019 Yılı Deniz Ticaret Odaları Gemi Acenteliği Eğitimi/Seminer Programı

  11.12.2018

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 917-686 = 11/12/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.12.2018 tarihve 4629-729/2018 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“2019yılında Deniz Ticaret Odası Merkez, Şube ve temsilcileri ile Mersin DenizTicaret Odası’nda düzenlenecek gemi acenteliği eğitimleri ile gemi acenteliğiyenileme eğitim seminerlerinin tarihlerini gösteren Gemi AcenteliğiEğitim/Seminer Programının ekte yer aldığı,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  11.12.2018

  SİRKÜLER NO: 20.1 / 915-685= 10/12/2018Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 10 Aralık2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi KanunDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı