Menu

0 212 244 32 94 vapurd@vda.org.tr Üye Girişi

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acentaları Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  114 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Türkiye 100 Programı

  28.07.2016

  SİRKÜLER NO: 23.1/ 594-483 = 26/07/2016İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 26/07/2016 tarih ve 2918-534/2016 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 14.07.2016tarihli ve 13502 sayılı yazısına atfen;Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği (TOBB) öncülüğünde, ABD merkezli All World Network ve Türkiye EkonomiPolitikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye'nin en hızlı büyüyenşirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak vebu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılındanberi "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi - Türkiye 100" projesiyürütüldüğü,Türkiye 100 listesinde sıralamayagiren şirketler için, 10 Ağustos 2015 tarihinde O... Devamı

 • 100 Adet Ayrık Dipten Yanma Ünitesi'nin (DYÜ) Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

  28.07.2016

  SİRKÜLER NO: 23.1 /595-484 = 27/07/2016İlgi: IMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 26.07.2016 tarih ve 2924-537/2016 sayılı yazısı.“Makine ve Kimya EndüstrisiKurumu Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 0770 sayılı yazısınaatfen; Kurumları’nınihtiyacı olan ve Güney Afrika’da yerleşikRheinmetall-Denel firmasından sevk edilecek100 Adet Ayrık DYÜ’ nünsevke hazır durumda olduğu belirtilerek, söz konusu malzemelerin FOB Cape Town– Güney Afrika limanından Mersin, İzmir, İskenderun veya Derince Limanlarındanbirine yazıları Ek’inde verilen ‘’İhale Dokümanı’’ na uygun olaraktaşıttırılacağı,İlgi yazıları Ek’indeki Tablo’da istenilen bilgilerineksiksizdoldurularak, taşımaya ait tekliflerin,Verilmesi Zorunlu OlanBelgeler ile Birlikte, kapalı... Devamı

 • Yelken ve Yat Yarışları Hk.

  27.07.2016

  SİRKÜLER NO:13.7 / 593-482 = 26/07/2016T.C. Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 26/07/2016 tarihli ve58799809-145.01.09/E.7776 sayılı "Yelkenve Yat Yarışları" konulu e-posta yazısında;“Yelken Federasyonu İl YelkenTemsilciliği tarafından 29-31 Temmuz 2016 günü saat: 12.00-17.00 arasında TAYKFar 40 Kupası Yat Yarışı Dalyan Büyük Kulüp önünde, 29-31 Temmuz 2016 günüsaat: 10.00-17.00 arasında Deniz Kızı Kupası Yat Yarışı Suadiye açıklarında,30-31 Temmuz 2016 günü saat: 11.00-17.00 arasında Marmara Yelken Kulübü YatYarışları Caddebostan açıklarında yapılacaktır.Yarışlarla ilgili gerekliönlemlerin Yelken Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından alınmasışartı ile seyir, can, mal ve çe... Devamı

 • Duyurular

  27.07.2016

  SİRKÜLER NO:11.6 /591-481 = 26/07/2016T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan25/07/2016 tarihli ve 36935900-010.07.02/E.1058 sayılı "Duyurular"konulu e-posta mesajında;“Liman Yönetmeliği’nin Madde 24(1) fıkrasında “Liman Sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyıtesislerinin ilgilileri, seyir sırasında, demirleme sahasında veya kıyıtesisinde meydana gelen deniz kazalarını, makine arızalarını, genel seyirgüvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenensuçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile olaydan itibaren engeç üç saat içinde ve kanaatlerini içeren raporu da, en geç yirmi dört saatiçinde Liman Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.” hükmü amirdir.Bu kapsamda, ilgi ... Devamı

 • Uluslararası Denizcilik Bürosu 2016 İlk Yarısı Küresel Deniz Haydutluğu Raporu

  26.07.2016

  SİRKÜLER NO: 13.7 /589-479 = 25/07/2016İlgi: IMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 25.07.2016 tarih ve 2867-532/2016 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Uluslararası Ticaret Odası(ICC)- Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) 'nun Temmuz 2016 Küresel DenizHaydutluğu Raporu'na göre deniz haydutluğu vakalarında,1995 yılından bu yana endüşük seviyenin yaşandığı,2015 yılında yaşanan 134 olaya karşın 2016yılının aynı periyodunda 98 deniz haydutluğu vakasının kaydedildiği veDeniz Haydutluğu' nun en yüksek olduğu 2003 ve 2010 yıllarında, yılda 445saldırının gerçekleştiği,2016 yılının ilk yarısında 72gemiye çıkıldığı; 5'inin kaçırıldığı, 12'sine saldırı girişiminde bulunulduğu,9 gemiye ateş açıldığı ve geçen senenin aynı periyodunda 250 olarak alına... Devamı

 • T.C. Başbakanlık 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası (Genelge 2016/18)

  26.07.2016

  SİRKÜLERNO:23,1 / 590-480 = 26/07/2016TürkiyeCumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nce 25Temmuz 2016 tarihli ve 29781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BaşbakanlıkGenelgesi'nde ;15 Temmuz 2016'da darbegirişimi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan ailelereyardım için başlatılmış olduğu bildirilen kampanya ile ilgili gerekli katılım için tüm dernek üyelerimizin bilgilerinesaygılarımızla sunarız.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiRecepDÜZGİTYönetimKurulu BaşkanıEk: 2016/18 SayılıGenelge Dağıtım:Tüm Üyelerimiz Devamı

 • Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşunun (UKMTO)'nun Kızıldeniz ile İlgili Uyarısı

  25.07.2016

  SİRKÜLER NO: 13.7 /588-478 = 22/07/2016İlgi: IMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 22.07.2016 tarih ve 2848-531/2016 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Birleşik KrallıkDeniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO)' nun aşağıdaki uyarıyı yayımlanmışolup, uyarının içeriğinde;22 Temmuz 2016 tarihinde YerelSaatle 04:56' da13038' 12" Kuzey 042039'24" Doğu mevkiinde (Kızıl Deniz)ticari bir geminin saldırıya uğradığı,teknedengemiye ateş açan saldırganlara gemideki silahlı güvenlik timince uyarı atışıylakarşılık verildiği,bölgeden geçiş yapan gemilerinazami dikkat göstermelerinin tavsiye edildiği,Bu uyarının Kızıldeniz'deHaniş Adaları çevresinde gerçekleştirilen kablo döşeme operasyonları ile ilgiliolduğu, ön belirlemelere göre olayın bir deniz ... Devamı

 • FONASBA New ConTex Commentary 2016 Week 29

  22.07.2016

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 576-477 = 22/07/2016 Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 22/07/2016 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;“New ConTex Commentary 2016 Week 29” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Emin EMİNOĞLU Genel SekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları

  22.07.2016

  SİRKÜLER NO: 20.2 / 575-476 = 22/07/2016 İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.07.2016 tarih ve 2845-530/2016 sayılı yazısı.İlgi yazı ile;“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14.07.2016 tarih ve 6389 sayılı Kurul Kararı gereği;"Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları"22.07.2016 tarih ve 29778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Kurul Kararı'na Odamız Web sayfası"Duyurular"Bölümü"Mevzuat Duyuruları"alt sekmesinden ulaşılabilmektedir.Bahse konu Kurul Kararı kapsamındaki Usul ve Esaslar;Sıvılaştırılmış Doğal Gaz(LNG)depolama faaliyetini yürüten lisa... Devamı

 • CMA-CGM Firması’nın Unvan Değişikliği

  22.07.2016

  SİRKÜLER NO:5.4 / 574-475 = 22/07/2016 Derneğimiz üyelerinden,- CMA-CGM Deniz Acenteliği A.Ş. Firması’ndan alınan 22/07/2016 tarihli e-posta mesajı ile 01.08.2016 tarihinden itibaren unvanlarının “CMA-CGM SA” olarak değişeceğini bildirmişlerdir. Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Emin EMİNOĞLU Genel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürülüğü