Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Çalışma İzni

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 13.7  / 765-582 = 19/10/2018 İlgi: Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 19.10.2018 tarih ve E.10190sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “ Deniz HizmetleriŞube Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve 92794522-226268 sayılı yazısına atfen. Başkanlığımız İdariSahası Haliç içinde yer alan Atatürk Köprüsünün Deniz Yolu Geçiş BölümlerindekiDubalara “Köşe Usturmaca Yapılması İşi” kapsamında, uygun hava ve denizkoşulları gözlenerek 22.10.2018-30.10.2018 tarihleri arasında montajçalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasındaişyeri ve deniz trafiğinin güvenlik önlemleri İ.B.B De Devamı

 • İran’daki Fuarlar

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 12.3  / 764-581 = 19/10/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.10.2018 tarihve 3982-604/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.10.2018tarih ve 14854 sayılı yazısına atfen; İran'da önümüzdekidönemde Kiş Adası'nda aşağıda belirtilen uluslararası fuarların düzenleneceğibildirilmektedir.4. Değerli Taşlar ve Metaller UluslararasıFuarı, 19-22 Kasım 20181. Değerli Taşlar Ticaret Uluslararası Semineri,19-22 Kasım 2018 Fuarlara katılımgerçekleştirmek isteyen Üyelerimizin, İran İslam Cumhuriyeti AnkaraBüyükelçiliği (Bay Seyed Hafez MOUSAVİ Devamı

 • ICC Türkiye-ICC Enstitüsü Ödülü 2019 Duyurusu

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 763-580 = 19/10/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.10.2018 tarihve 3981-603/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “ICC-TR’den alınan 15.10.2018 tarihli e-postamesajına atfen; ICC Dünya İş HukukuEnstitüsü tarafından ICC Enstitüsü Ödülünün 7.sinin 2019'da verileceğibildirilmektedir.Söz konusu ödülün,tahkimi de içeren uluslararası ticaret hukuku ile ilgili en başarılı tez içinverileceği ifade edilmektedir. Tahkim dahil olmak üzere uluslararası ticarethukuku konusunda Fransızca veya İngilizce olarak hazırlanmış bir doktora teziveya uzun bir makale (en az 150 sayfa Devamı

 • Enflasyonla Mücadele Programı (İndirim Kampanyası)

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 11.5  / 762-579 = 19/10/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.10.2018 tarihve 3980-602/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “(a) TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.10.2018tarih ve 14853 sayılı yazısı.  İlgi (a) yazı ile;Hükümetimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülkegenelinde "İndirim Kampanyası" başlatıldığı, 81 il, 160 ilçede yeralan 365 Oda/Borsa ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretiniyapan Oda/Borsa üyelerimizin İndirim Kampanyasına katkıda bulunması önem arzettiği belirtilmişti.Bu kapsamda, Hükümetimiztarafından Devamı

 • Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 21.1 / 761-578 = 19/10/2018İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 19.10.2018 tarih ve 3972-600/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Gemiadamlarıve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik19.10.2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğegirmiştir. Değişiklik Yönetmeliğinde özetle; KılavuzKaptanların staj ve İngilizce yeterlilikleri başlıklı Geçici 2’nci maddesininikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu DeğişiklikYönetmeliğine Odamız Web sayfasının “Mevzuat Duyuruları” bölümündenulaşılabilir.” Denilmektedir. Say Devamı

 • Faroe Adaları Bayrak Tanıtımı ve Bilgilendirme Toplantısı, 26 Ekim 2018

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 12.3  / 760-577 = 19/10/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.10.2018 tarihve 3968-598/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Faroe Adaları Bayrak Tanıtım veBilgilendirme Toplantısı, Faroe Liman Başkanı’nın katılımı ile OdamızMeclis Salonunda (İMEAK Deniz Ticaret Odası, Meclisi Mebusan Cad. No:22Fındıklı-İstanbul) 26 Ekim 2018tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirilecektir. Bahse konu bilgilendirme toplantısına katılımsağlamak isteyen Üyelerimizin https://goo.gl/forms/NLdYznofbQ1aNJL32linkindeki formu, en geç 25 Ekim 2018 günü mesai bitimine kadar doldurmalarıgerektiği,” B Devamı

 • Denizcilik Sektörüne Yönelik Siber Güvenlik Semineri, 23 Ekim 2018

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 12.2  / 759-576 = 19/10/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.10.2018 tarihve 3967-597/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “LloydRegister’in 18.10.2018 tarihli bila sayılı yazısına atfen; Lloyd Register SiberGüvenlik Hizmetleri Grubu Yetkilisi Sn. JP CAVANNA tarafından 23Ekim 2018 Salı günü saat 15.30'da Marriott Hotel Asia'da "DenizcilikSektörüne Yönelik Siber Güvenlik" Semineri düzenleneceğibildirilmektedir. Katılımının ücretsizve kontenjanla sınırlı olduğu belirtilen semineri takibenkokteyl resepsiyonu verileceği, bahse konu etkinliğe katılım sağlamak isteyenÜyeleri Devamı

 • ICS'in Çevre Alt Komitesi Toplantısı Taslak Tutanakları

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 20.1  / 758-575 = 19/10/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.10.2018 tarihve 3957-594/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın15.10.2018 tarih ve ENV18(13) sayılı yazısına atfen; ICS Üyelerinin, ÇevreAlt Komitesi'nin 2 Ekim 2018 tarihli toplantısına ilişkin taslak tutanaklarıincelemeleri ve ICS Sekreteryasına görüş bildirmeleri talep edilmektedir. Konu ile ilgili varsagörüş ve önerilerinizin erkin.tugran@denizticaretodasi.org.tradresine gönderilmesi hususu,” Bildirilmektedir.  Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.  Saygıları Devamı

 • ICS’in Katı Atık (Çöp) Yönetim Planı Rehberi

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 20.1  / 757-574 = 19/10/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.10.2018 tarihve 3955-593/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın10.10.2018 tarih ve PRESS(18)21 sayılı yazısına atfen; ICS Üyelerinden, "ICS'inDenizcilik Sektörü İçin Çöp Yönetim Planı Rehberi'nin Yeni Basımını Yayınlaması"hakkındaki basın bildirisini, ulusal yayın kuruluşlarına, denizcilikidarelerine ve üye şirketlere iletmesi,” Bildirilmektedir.  Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.  Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği   EminEMİNOĞLUGenelSekre Devamı

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edilmesi

  19.10.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 756-573 = 19/10/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.10.2018 tarihve 3960-596/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11.10.2018tarih ve 14888 sayılı yazısına atfen; Çalışma hayatınanitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikelimesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğunun devametmekte olduğu,26 Eylül 2017 tarihindeAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1sayılı T Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı