Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Sierra Leone Yatırımcı Semineri

  22.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 163-102= 22/02/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.02.2019 tarihve 744-119/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Dış Ekonomikİlişkiler Kurulu (DEİK) Sierra Leone İş Konseyi Başkanı'nın18.02.2019tarihli ve 562609V- sayılı yazısına atfen; “T.C. DışişleriBakanlığı tarafından DEİK'e iletilen yazıda, Sierra Leone Cumhuriyeti AkraBüyükelçiliği tarafından 27 Mart 2019 tarihinde Akra'da; Gana CumhuriyetiDışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchway, Sierra LeoneDışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alie KABBA Devamı

 • IMO’nun Denizde Olağanüstü Cesaret Ödülü Adaylığı Çağrısı

  22.02.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 162-101 = 22/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.02.2019 tarihve 737-118/2019 sayılı yazısı.  İlgi yazıda; Uluslararası DenizTicaret Odası (ICS)'nın 04.02.2019 tarihli ve MC(19)12 sayılı yazısına atfen;                 “Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından 1 Mart2018 – 28 Şubat 2019 periyodunda gerçekleşen, denizde olağanüstü cesaretgerektiren olaylar arasından jürinin kararıyla kazananın belirleneceği vekazanana IMO'nun önemli etkinliklerinden birinde özel bir seremoni eşliğindemadalya ve sertifika takdim edileceği bildirilmektedir. IMO 2018 Denizde Devamı

 • Deniz Kirliliği Cezaları Konferansı 26 Şubat

  22.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 161-100 = 22/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.02.2019 tarihve 736-117/2019 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;"Odamızın 2019 yılıeğitimleri kapsamında"Deniz KirliliğiCezaları"başlıklı konferans,İBB Deniz Hizmetleri MüdürlüğüAvrupa Yakası Deniz Denetim Şefi Sayın Fatih POLATTİMUR tarafından OdamızMeclis Salonunda(İMEAK Deniz Ticaret Odası, Meclisi Mebusan Cad.No:22 Fındıklı – İstanbul)26 Şubat 2019tarihinde 14:00-16:00 saatleriarasında gerçekleştirilecektir.Konferanskapsamında;- İBBDeniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yapılan Gemi Kaynaklı Deniz KirliliğiDenet Devamı

 • Libya Karasularında Karşılaşılan Sorunlar

  22.02.2019

  SİRKÜLER NO: 15.3  / 160-099 = 22/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.02.2019 tarihve 734-116/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti GenelMüdürlüğü'nün 15.02.2019 tarih ve 12914 sayılı yazısına atfen;       “Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ilgiyazıda, 2011 yılından bugüne Libya'da olumsuz gelişmeler yaşandığınınbilindiği, bu olumsuz gelişmelerden dolayı meydana gelen güvenlik tehditlerininözellikle Libya karasularında seyreden ticari gemileri, gem Devamı

 • İthalat Dolu Konteyner Güncel İndirim Skalası

  21.02.2019

  SİRKÜLER NO:23.1 / 158-098 = 21/02/2019Mersin UluslararasıLiman İşletmeciliği’nden alınan 19.02.2019 tarih ve MIP-100033-732-3/478 sayılı“İthalat Dolu Konteyner Güncel İndirim Skalası” konulu yazısı ekte yeralmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Gümrük Yönetmeliği 502/6. Maddenin Uygulanması

  21.02.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 /157-097 = 21/02/2019T.C. TicaretBakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Tahsilat Dairesinin 08.02.2019 tarihli ve41502981 sayılı yazısı.İlgi yazıda;“İlgi: Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol GenelMüdürlüğünün 17.04.2018 tarihli, 33683322 sayılı Dağıtımlı Yazısı.Gümrük Yönetmeliğinin 502’nci maddesi altıncıfıkrası uyarınca, birden fazla belgeye ilişkin olarak düzenlenen geri vermeveya kaldırma kararlarında, başvurunun birden fazla başvuru formu ile yapılıpyapılmadığına bakılmaksızın, geri verme veya kaldırma işlemine konu toplamtutar esas alınmak suretiyle Gümrük Yönetmeliğinin 500’ünc Devamı

 • 27 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

  20.02.2019

  SİRKÜLER NO:8.7 / 149-096 = 20/02/2019T.C. TicaretBakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2019 tarihli ve 41625286 sayılıyazısı.İlgiyazıda;“Bilindiği üzere, 10.01.2019 tarihli ve 30651sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ileBakanlığımız Genel Müdürlüklerinin görevlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.Bu kapsamda, Genel Müdürlüklerce görevlerinetkin bir şekilde yürütülebilmesi ve kendi içerisinde bütünlüğünün sağlanmasıamacıyla döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek görevininanılan Kararname ile kurulan Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner S Devamı

 • ICC Bankacılık Komisyonu Görüşleri/Docdex Bilirkişilik Kararları Eğitimi 2-3 Mart 2019

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 145-095 = 19/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2019 tarihve 666-112/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;MilletlerarasıTicaret Odası (ICC)’nın 08.02.2019 tarihli ve bila sayılı yazısına atfen;MilletlerarasıTicaret Odası’nın (ICC); Ticari Akreditifler, Teminat akreditifleri (Standby)ve Garantiler konusunda örnek kuralları yaptığı ve bunların uygulanmasını takipettiği, gerektiğinde komisyonları aracılığıyla görüşler vererek veya uyuşmazlıkmercileri aracılığıyla kararlar vererek destek olduğu bildirilmektedir. ICCdışında y Devamı

 • Estonya Otomotiv Tedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı, 26 Şubat 2019, İstanbul

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 144-094= 19/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2019 tarihve 667-113/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan ilgi yazıda;“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 11.02.2019 tarihli veEST/2019-0181 sayılı yazısından bahisle;DEİK/Türkiye – Estonya İşKonseyi, Estonya Ankara Büyükelçiliği ve Enterprise Estonia iş birliğiyle26 Şubat 2019 tarihinde DEİK-River Plazaİstanbul’da“Estonya OtomotivTedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı”düzenleneceğibildirilmektedir. Anılan toplantı kapsamında, Türkiye ve Estonya’da Devamı

 • IMO Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma 6 Toplantısı Sonuç Raporu Özeti

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 142-093= 19/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.02.2019 tarihve 665-111/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan ilgi yazıda;Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın30.01.2019 tarihli RN(19)02 sayılı yazısından bahisle;“Uluslararası Deniz TicaretOdası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, IMO Seyir Haberleşme ve AramaKurtarma Alt Komitesi 6. Dönem Toplantısı (NCSR 6)’nın16-25 Ocak 2019tarihleri arasındaLondra’da IMO yerleşkesinde gerçekleştirilentoplantısına ilişkin sonuç raporu özeti ekte sunulmaktadır.Bu kapsamda bahse konu raporözet Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı