Menu

Duyurular


Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Giriş ve Uyma Tarihi

SİRKÜLER NO: 27.1 / 632-355 = 16/10/2023 Saygıdeğer Üyelerimiz,


İlgi : 27.1.569-331 sayılı 19.09.2023 tarihli duyurumuz.


İlgi yazımız ile  “Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG:2023/1)” 19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu ve bir ay sonra yürürlüğe gireceği’’ sizlerle paylaşılmıştı.


Derneğimizin çok büyük çaba ve girişimleri ile 15 yıl sonra uzun ve yoğun bir çalışma neticesinde siz değerli üyelerimize ve sektörümüze pozitif yönde katkı sağlayacak ve haklı taleplerini karşılayarak fayda getirecek olan ilgili Tebliğ 19.09.2023 (Salı) tarihinde yayınlanmış olup 19.10.2023 (Perşembe) tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.


19.10.2023 (Perşembe) tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğe tüm acentelerin ve üyelerimizin azami şekilde uyması gerektiğini hatırlatır bilgilerinize sunarız. 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Recep DÜZGİT

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Ek1: 16.10.2023 Tarihli Duyurumuz

Ek2: 19.09.2023 Tarihli Duyurumuz,Tebliğ ve Ekler

Dağıtım: Tüm üyelerimiz