Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Yolcu Giriş Çıkış Tarifesi

YOLCU GİRİŞ – ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ:

 

A) HAYDARPAŞA & İZMİR LİMANI YOLCU HİZMETLERİ TARİFESİ

                                                                                                                                                             (Adet / TL)

 

H.PAŞA

İZMİR

Yurt dışından gelen yolcu-turist

17,5

7,67

Yurt dışından çıkan yolcu- turist

17,5

23,01

Yurt dışından gelen yolcu –turist beraberinde gelen

Otomobil /jeep

17,5

17,5

Minibüs

35

35

Diğer tüm parçalar

70

70

 

 Bu tarife, Kuruluşça işletilen limanlara gemilerle gelip giden yolcu ve turistlere, liman tesislerinde sağlanan kolaylıklar ve verilen hizmetleri kapsar.

 

a.Turistlerden   alınan ücretin; aynı gemi kaptanı veya acentesi tarafından ilk uğranılan Türk Limanlarından birisinde ödendiğinin belgelenmesi halinde, geminin uğradığı diğer limanlarda ayrıca ücret alınmaz.

b.Bu ücretler, gemi belgesinde yazılı yolcu ve turist adedine göre, gemi kaptan veya acentesinden alınır.

Yolcu ve turistlerin beraberindeki zati eşya için, ayrıca ücret alınmaz.

İç hat yolcularına bu tarife ücretleri uygulanmaz.

c.7 yaşına kadar (7 yaş dahil) çocuklardan, tatbikat ve memleketimizi ziyaret maksadıyla gelen münhasıran deniz seyir eğitimi yapan okul gemilerinin öğretmen ve öğrencilerinden ve deniz kazazedelerinden bu ücretler alınmaz.

d.   Gemiyle günü birlik gelen ve aynı gemiyle giden yolcu/turistler ile başlangıç limanı olarak limandan hareket eden tur amaçlı gemilerle giden ve tekrar aynı gemiyle limana gelen yolcu/turistler için gelen yolcu ücreti alınır.

(Kaynak: TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi)

 

B-  TDİ LİMANLARI YOLCU HİZMETLERİ TARİFESİ

 (Kuruçeşme – Sarayburnu)

                                                                                                 Kişi Başına / $

Tüm Yolculardan

12,00

 

a.  Tarife, Kuruluşça işletilen limanlara gemilerle gelip giden yolcu ve turistlere liman tesislerinden sağlanan kolaylıklar ve verilen hizmetleri kapsar.

b.   Ücretler, transit, gemiden inen veya gemiye binen yolculardan kişi başı olarak alınır.

c.    7 yaşına kadar  (yedi yaş dahil) çocuklardan, tatbikat ve memleketimizi ziyaret maksadı ile gelen münhasıran deniz seyir eğitimi yapan okul gemilerinin öğretmen ve öğrencilerinden ve deniz kazazedelerinden bu ücretler alınmaz.

d.  Yolcu ve turistlerin beraberindeki zati eşya için ayrıca ücret alınmaz.

e.  Liman hudutları dahilinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere gelip giden yolcu ve turistle için de bu tarife hükümleri aynen uygulanır.

Kaynak: TDİ Liman Hizmetleri Tarifesi