Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri

KILAVUZLUK HİZMETİ

 

İstanbul Limanına mürettep olması nedeniyle Türk Boğazları geçişinde mecburi kılavuzluk hizmetine tabi bulunan yolcu – turist gemiler ile kılavuz alma mecburiyeti bulunmamasına rağmen Türk Boğazlarından geçiş yapan Türk Bayraklı gemilerin boğazlar geçiş kılavuzluk hizmetlerine, esas ücretlerin %20 indirimlisi uygulanır.

 

Marmara Denizi limanları uğraklı olmayan gemilere bu indirim uygulanmaz.

Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

(İstanbul Limanı, Çanakkale Limanı, Gelibolu Limanı, İzmir Limanı ve Marmara Denizi geçişleri)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-1000

+1000

105

42

139

59

179

74

 YATLARA VERİLEN KILAVUZLUK, PALAMAR VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ TARİFESİ

  

 

Hizmetin Çeşidi

0 – 1000 GT arası

+1000

Kılavuzluk

400

100

Römorkaj

600

150

 Palamar

150

50

 

    


(Kaynak: KEGM Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)