Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Çeşitli Masraflar

KOMİSYON:

(19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 6’ a göre uygulanması zorunludur)

 

YOLCU TAŞIMASI

Türkiye’ de Satılan Bilet Bedelinin Yüzdesi

 Türkiye’de satılan bilet bedeli

12,50

 

DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ:

  (19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 8’ e göre uygulanması zorunludur)

(Bu maddedeki hizmetler, İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için uygulanır)

 

1- Yedek Parça:

Yurtdışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve/ veya malzemenin, her bir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150 Euro veya fazla 500 Euro olarak uygulanır.

2-Bunker İkmali:

Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 250 Euro hizmetin gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

 

3-Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan veya ayrılan kişi başına:

(Masraflara ilaveten )

                                                                                                                                                         EURO      

            1-2 kişi                                                                                                                                  175

Beher fazla kişi                                                                                                                                 50

 

4-Tıbbi Hizmetler:

Beher hasta başına                                                                                                                        175

(Masraflara ilaveten)

 

5-Kaptan Avansı:

Verilen para miktarı üzerinden %1,5 asgari                                                                               150

(Masraflara ilaveten )

 

 TELEKOMİNİKASYON                                                                                             100-200

(Uydu yoluyla komünikasyon hariç ortalama)


MAHALLİ TELEFON KONUŞMALARI, POSTA, DAMGA PULU V.S.                                                

(Her uğrama için)                                                                                                       100-200


VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ ÖDENTİSİ:  Gidiş ve dönüş için       20


TAKSİ

(Maliyetine ve kullanılışa göre )


NOTER VEKÂLETNAMESİ

(Noter makbuzu gereğince)


GEMİYE KATILAN VEYA AYRILAN KİŞİLER                                                                           

Limanlarda gemiden ayrılış veya gemiye katılış / kişi başına                                        

(Masraflara ilaveten)

1 ila 2 kişi                                                                                                                                                175

Beher fazla kişi                                                                                                                                        50TIBBİ HİZMETLER  ( İstanbul Liman’ında)                             

Masraflara ilaveden doktora götürülen beher hasta başına                                                         175

 


ÇAMAŞIR

Acente tarafından yapılması icap eden formaliteler için kumanyacı faturasına ilaveten   30


MUHTELİF MASRAFLAR

Geminin limanda kalış müddetine yük miktarına ve işlemin cins  ve çeşidine gör uğrama başına     200-400