Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Çeşitli Masraflar

KOMİSYON:

(10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 6’ a göre uygulanması zorunludur)

 

YOLCU TAŞIMASI

Türkiye’ de Satılan Bilet Bedelinin Yüzdesi

 Türkiye’de satılan bilet bedeli

12,50

 

DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ:

  (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 8’ e göre uygulanması zorunludur)

(Bu maddedeki hizmetler, İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için uygulanır)

 

1- Yedek Parça:

Yurtdışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve/ veya malzemenin, her bir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150 Euro veya fazla 500 Euro olarak uygulanır.

2-Bunker İkmali:

Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 100 Euro hizmetin gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

 

3-Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan veya ayrılan kişi başına:

(Masraflara ilaveten )

                                                                                                                                                         EURO      

            1-2 kişi                                                                                                                                  75

Beher fazla kişi                                                                                                                               25

 

4-Tıbbi Hizmetler:

Beher hasta başına                                                                                                                        40

(Masraflara ilaveten)

 

5-Kaptan Avansı:

Verilen para miktarı üzerinden %1, asgari                                                                                50

(Masraflara ilaveten )

 

 TELEKOMİNİKASYON                                                                                             100-200

(Uydu yoluyla komünikasyon hariç ortalama)


MAHALLİ TELEFON KONUŞMALARI, POSTA, DAMGA PULU V.S.                                                

(Her uğrama için)                                                                                                       100-200


VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ ÖDENTİSİ:  Gidiş ve dönüş için       20


TAKSİ

(Maliyetine ve kullanılışa göre )


NOTER VEKÂLETNAMESİ

(Noter makbuzu gereğince)


GEMİYE KATILAN VEYA AYRILAN KİŞİLER                                                                           

Limanlarda gemiden ayrılış veya gemiye katılış / kişi başına                                        

(Masraflara ilaveten)

1 ila 2 kişi                                                                                                                                                75

Beher fazla kişi                                                                                                                                      25

İstanbul Liman’ı dışındaki Marmara Denizi ve Karadeniz Liman’larında yukarıdaki ücretlerin iki misli alınır


TIBBİ HİZMETLER  ( İstanbul Liman’ında)                             

Masraflara ilaveden doktora götürülen beher hasta başına                                              40

 İstanbul Liman’ı dışındaki Marmara Denizi ve Karadeniz Liman’larında  yukarıdaki ücretlerin iki misli alınır.


ÇAMAŞIR

Acente tarafından yapılması icap eden formaliteler için kumanyacı faturasına ilaveten   30


MUHTELİF MASRAFLAR

Geminin limanda kalış müddetine yük miktarına ve işlemin cins  ve çeşidine gör uğrama başına     200-400